FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) related to admissions proceeding

Nejčastější dotazy (FAQ)
k přijímacímu řízení

Přihláška

Přihláška se podává v termínu 1. 1. – 31. 3. 2024 elektronicky na: www.prihlaska.cvut.cz 

Není třeba, přihlášku vyplníte pouze elektronicky. Další dokumenty (např. maturitní vysvědčení) nahrajete jako scan také pouze elektronicky do vaší Elektronické přihlášky.

Podáváte-li více přihlášek, přijímací zkoušku z matematiky absolvujete pouze jednou. Získané body platí pro všechny podané přihlášky. Termín přijímací zkoušky uvidíte pouze u jedné z vašich elektronických přihlášek na www.prihlaska.cvut.cz 

Prominutí přijímací zkoušky

Ano, promíjí, a to buď na základě průměru známek z matematiky na SŠ z předmětu matematika, nebo na základě známky z maturity z matematiky. 

 • Průměr: nejvýše 1.75 ze všech známek z předmětu matematika na vysvědčení za 2. pololetí posledních čtyř ročníků SŠ (letošní maturanti z posledního ročníku uvedou pololetní známku) 
 • Maturita:  buď ve společné části s úspěšností 85 – 100 %. 

                            a nebo v profilové části na „výborně
                            a nebo Matematika rozšířená s úspěšností 66 – 100 %

Prominutí platí jen pro letošní a loňské maturanty a dosud na Fakultě stavební ČVUT nestudovali. Podrobněji zde.

Pro prominutí na základě průměru ze známek z matematiky jsou tři možnosti a lze vybrat tu, která vám bude nejvíce vyhovovat:

 • nahrát k elektronické přihlášce scan přihlášky s vyplněnými známkami ze SŠ, které potvrdila střední škola razítkem a podpisem;
 • nahrát k elektronické přihlášce vysvědčení s příslušnými známkami z předmětu Matematika (scany obou stran dokumentu);
 • nahrát k elektronické přihlášce scan katalogového výpisu známek s datem narození studenta potvrzený střední školou;
 

Pro prominutí na základě hodnocení z maturitní zkoušky z matematiky:

 • nahrát  k elektronické přihlášce scan maturitního vysvědčení s příslušným hodnocením
 

Důležité termíny najdete zde.

SCIO testy fakulta místo přijímací zkoušky neuznává.

Informace se zveřejní ve stejné aplikaci, v níž se podává přihláška: www.prihlaska.cvut.cz

Zde se objeví: přijímací zkouška z matematiky prominuta.

Zobrazení této zprávy může trvat i 14 dnů od odeslání dokladu na fakultu.

Ano, všichni jsou přijati. Nemůže se stát, že by se někdo „nevešel do limitu“. Žádný limit pro počet přijatých s prominutou přijímací zkouškou nemáme.  Jedna důležitá informace: je nutné ale ještě nahrát do vaší Elektronické přihlášky scan maturitního vysvědčení (oboustranně).  Bez toho nemůže být zobrazeno přijetí – maturita je podmínka pro přijetí na VŠ a my potřebujeme mít doklad.

Do té doby se bude stále v prihlaska.cvut.cz zobrazovat „bez rozhodnutí“. Nezobrazí se: „přijat“.

Přijímací zkouška z matematiky

Není těžká. Jde o základní středoškolskou matematiku.

Písemný test z matematiky:

 • 15 otázek
 • vždy jen jedna správná odpověď  (zaškrtáváš a, b, c, d, e)
 • 70 minut
 • bez kalkulačky a tabulek


Požadavky ke zkoušce jsou zde https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/

Zkouškové testy nabízíme on-line  – z domova si tak lze testy zkoušet a hned také vyhodnotit správnost odpovědí.

Dále nabízíme přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky. Kurz je desetitýdenní, začíná v březnu. Každý týden jedna hodinová lekce.

Podrobné informace jsou zde:

Ne, ani jedno není povoleno. Je potřeba mít s sebou jen občanský průkaz a propisku.

Přijímací zkouška z architektury

Do programu Architektura a stavitelství se skládá přijímací zkouška z architektury (nemůže být prominuta, konají ji všichni) a přijímací zkouška z matematiky (může být prominuta viz otázka výše).

Zkouška z architektury je pohovor, který komise vede s uchazečem. Základním obsahem pohovoru je diskuze nad motivační prací, kterou uchazeč v úvodu představí.

Lze čekat např. tyto otázky: Jaký architekt vás oslovuje a proč? Jaký je váš názor na architekturu ve vašem městě?

Doporučujeme si přečíst těchto pár stránek: Manuál uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství

K přijímací zkoušce z architektury se dokládají čtyři výtvarné práce:

 • 1 motivační práce, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu (např. práce na téma „Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství“, koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod.).  Obsah a výtvarná forma motivační práce jsou volné, hodnocen je kreativní přístup uchazeče. Motivační práce není prostý text, ale výtvarně pojaté sdělení. Práce je základním podkladem pro pohovor při ústní části přijímacího řízení a musí být vytvořena výhradně pro toto přijímací řízení (školní seminární práce nebo koláže vytvořené pro studentské soutěže apod. nebudou hodnoceny).
 
 • 3 grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracované libovolnou grafickou technikou (zejména je preferována volná kresba), které prokazují schopnost uchazeče vnímat a zachytit prostor. Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maximálně 1/3 prezentovaných prací.
 

Uchazeč může dle vlastního uvážení přinést i další podklady, kterými prokáže svůj zájem o architekturu a stavitelství (zejména ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích, seminární práce, ateliérové  projekty apod.).

Všechny práce musí být vytvořené výhradně uchazečem. Pokud komise zjistí skutečnost, že uchazeč v rámci přijímacího řízení opakovaně předkládá totožné grafické práce, sníží jejich bodové hodnocení.

Mezi grafickými pracemi nebudou hodnoceny:

 • rysy z deskriptivní geometrie ani podobné rýsované práce,
 • architektonické návrhy zpracované jako školní seminární práce a ateliérové projekty,
 • kresby, které vznikly v rámci předchozího studia programu Architektura a stavitelství.

Další dotazy

Není možná v žádném programu.

Studium je možné pouze prezenční formou.

Studium v českém jazyce je plně hrazeno státem, české studijní programy jsou tedy pro uchazeče zdarma. Studium v anglickém jazyce je zpoplatněné. Poplatek platí student také v případě, že prodlužuje studium déle než 1 rok.

Více o poplatcích spojených se studiem.

Přehled termínů najdete v přehledné tabulce na našem webu zde.

Do 16. 6. 2024. Je potřeba nahrát oboustranný scan maturitního vysvědčení. Scan nahrajte do vaší Elektronické přihlášky.

Bez nahrání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.

Pozdější termín v případě potřeby obdrží uchazeč individuálně na základě e-mailové omluvy (uchazec@fsv.cvut.cz) zaslané nejpozději 16. 6. 2024 (např. při maturitě v září) 

Počkáme, určitě. Není to vůbec problém.

Je však nutné do 16. 6. 2024 požádat o posunutí termínu pro předání maturitního vysvědčení na email uchazec@fsv.cvut.cz

Poté uchazeč obdrží i náhradní termín zápisu a počkáme do září.

Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky), a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT, je třeba nahrát do vaší Elektronické přihlášky buď scan osvědčení o uznání rovnocennosti nebo scan rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení včetně přílohy tohoto rozhodnutí – nostrifikační doložky. Do 6. 9. 2024

 • Na ČVUT spravuje koleje samostatná organizace Správa účelových zařízení ČVUT, tedy nikoli fakulta.
 • Žádost o kolej do pořadníku 2024/25 se podává cca od poloviny ledna 2024 na této stránce: https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/jak-ziskat-ubytovani
 • Login a heslo pro přihlášení do ubytovací aplikace (ISKAM) – login: číslo přihlášky ke studiu a heslo, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT.
 • Žádosti o kolej se zpracovávají postupně, výsledky 1. kola přidělování ubytování pro žádosti z pořadníku 2024/2025 budou pravděpodobně v polovině srpna 2024.
 • V žádosti může uchazeč zadávat kolej preferovanou a kolej náhradní. Jestliže student nedostane z kapacitních důvodů kolej, kterou si přál, může později žádat o stěhování.
 • Případné další dotazy směřujte výhradně na Správu účelových zařízení ČVUT https://www.suz.cvut.cz/cz

Přechod ze středoškolského systému studia na vysokoškolský může být náročnější, ale určitě jde studium zvládnout a skloubit i s dalšími zájmy a volným časem.

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.