International Real Estate Challenge 2020

International Real Estate Challenge 2020

V soutěži mezinárodních studentských týmů na IREC 2020 byl úspěšný i student Fakulty stavební ČVUT Jan Sedláček.

V mezinárodní studentské soutěži IREC – International Real Estate Challenge 2020, která se konala ve dnech 8. 1. až 17. 1. 2020 v Itálii na Politecnico Milano, bodoval i student bakalářského programu Fakulty stavební ČVUT Jan Sedláček. Letošního ročníku se účastnilo 52 studentů z 10 evropských univerzit a FSv zde měla tři zástupce.  Ti byli rozděleni do 11 mezinárodních týmů a každý z týmů dostal specifický úkol pro řešení jednoho města. V naprostém finále pak byl jako vítězný vybrán návrh řešení pro Dublin navržený týmem studentů z Bauhaus Universität Weimar, Politecnico Milano, Slovenské technické univerzity Bratislava a ČVUT v Praze – konkrétně Jan Sedláček.

Vítězům byly předány i trofeje od RICS – Royal Institute of Chartered Surveyors. Účast studentů byla sponzorsky podpořena společností PANATTONI Czech Republic Development.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.