TISKOVÁ ZPRÁVA

V praze 30. 5. 2022

KONTAKT PRO MÉDIA: Ing. Kateřina Sojková

TEL.: 777 027 041

Čeští studenti přepravili do Wuppertalu svůj soutěžní dům

Studentský tým ČVUT v Praze přestěhoval v druhé polovině května v osmi kamionech svůj soutěžní objekt pro Solar Decathlon Europe 21/22 z českého Buštěhradu do německého Wuppertalu. Zde se ve finále utká s dalšími patnácti týmy z Evropy a Asie. Cílem soutěže je návrh efektivního, udržitelného a inovativního řešení dostaveb obytných budov do městského prostoru. Český tým přichází s tématem „Rekonstrukce a nástavba studentských kolejí“ a jako modelovou budovu si vybral studentské koleje Větrník v Praze (více na http://firstlife.cz).

Český tým věnoval projektu více než roční období příprav, během nichž bylo třeba zpracovat projektovou dokumentaci a postupně odevzdávat „domácí úkoly“ porotě soutěže. V dubnu tohoto roku probíhala stavba soutěžního objektu na experimentální ploše Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu (UCEEB ČVUT). Studenti si to, co navrhli, spočítali a nakreslili, museli také postavit, což byla pro mnohé z nich první taková zkušenost.

Soutěžní objekt nazvaný FIRSTLIFE obsahuje studentský pokoj s koupelnou, společenskou místnost s kuchyní, přičemž z obou místností je přístup na balkon, a technické zázemí. Na ploché vegetační střeše domu, přístupné po kovovém schodišti, je relaxační pobytový prostor s posezením pod pergolou. 

V projektu jsou přednostně použity přírodní a přírodě blízké konstrukční a izolační materiály. Stěny v interiéru jsou obloženy deskami lisovanými z odpadního materiálu – nápojových kartonových obalů. Dům je řešen v pasivním standardu s využitím obnovitelných zdrojů energie (tepelné čerpadlo a fotovoltaická aplikace na zastiňovacích lamelách pergoly). 

Zvláštností řešení objektu je skutečnost, že musí být rozebíratelný s možností rychlého sestavení do funkčního stavu na novém místě – soutěžním pozemku – během dvou týdnů. Tomu jsou přizpůsobeny mj. spoje konstrukčních prvků, elektroinstalace, zdravotechnika i okruhy podlahového vytápění.

Český tým pracující na projektu tvoří přes 40 studentů z různých oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia převážně z ČVUT – Fakulty stavební, Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické a Fakulty architektury, ale podílejí se na něm i studenti z Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzity a Vysoké školy obchodní v Praze.

Záštitu účasti českého studentského týmu v soutěži poskytli rektoři ČVUT a Univerzity Karlovy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, hlavní město Praha, Česko-německá obchodní komora a Česká komora architektů. Významnými podporujícími partnery jsou developerské a stavební společnosti, dodavatelé a výrobci stavebních prvků a další subjekty.

Rozhodující pozornost se nyní soustředí na finále soutěže ve Wuppertalu, jež bude doprovázeno odbornými výstavami, akcemi pro odborníky i veřejnost. Pořadatelé zde očekávají více než sto tisíc návštěvníků. Soutěžní objekt ČVUT byl pořadateli vybrán k trvalému umístění v tamějším nově vznikajícím Solárním kampusu, který bude sloužit pro dlouhodobé ověřování vlastností soutěžních staveb a propagaci udržitelné výstavby.

Důležité termíny
Přeprava do Wuppertalu v 8 kamionech: mezi 19. 5. – 28. 5.
Stavba na soutěžním pozemku ve Wuppertalu: 20. 5. – 2. 6.
Předání funkčního objektu porotě: 3. 6.
Měření technických parametrů a hodnocení porotou: od 4. 6.
Slavnostní zahájení výstavy pro veřejnost: 10. 6.
Výstava bude s několika přestávkami otevřena pro veřejnost v období od 10. 6. do 26. 6. (podrobnosti na https://sde21.eu)

Soutěžní objekt ČVUT bude trvale umístěn v Solárním kampusu (LivingLab NRW) ve Wuppertalu po dobu nejméně tří let. Bude dále přístupný veřejnosti a současně bude předmětem výzkumných prací v mezinárodní spolupráci. 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.