TISKOVÁ ZPRÁVA

REKTORÁT ČVUT V PRAZE

JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 1580/3, 160 00 PRAHA 6

PRAHA, 9. ČERVNA 2022

KONTAKT PRO MÉDIA | MGR. ILONA CHALUPSKÁ

TEL.: +420 724 727 224

ČVUT V PRAZE PATŘÍ PODLE PRESTIŽNÍHO QS RANKING MEZI NEJLEPŠÍCH 400 UNIVERZIT SVĚTA

ČVUT v Praze dosáhlo dalšího historického úspěchu – poprvé za dobu měření univerzitních kvalit v prestižním žebříčku QS World University Rankings se dostalo do Top 400. Oproti loňsku si polepšilo o 25 míst a zaujalo 378. místo z letošního celkového počtu 2642 hodnocených univerzit.

ČVUT v Praze zlepšuje své postavení v mezinárodním srovnání kontinuálně. Z českých univerzit si letos polepšilo nejvíce – a zároveň se zařadilo mezi nejlepších 400 univerzit světa. Podle percentilu tak patří do skupiny nejlepších 27 %. Ve všeobecném srovnání je ČVUT celorepublikově na třetí příčce, za UK a VŠCHT. Pouze ČVUT a VŠCHT se v žebříčku posunuly výš, ostatní česká vysoká učení si pohoršila.

„Jsem velmi potěšen a poctěn, že pokračuje vzestupná tendence ČVUT ve světovém žebříčku, a že jsme dosáhli historicky nejlepšího umístění – jsme na 378. místě z 2462 hodnocených škol. Poděkování patří všem kolegům, ať už zaměstnancům či studentům, protože bez nich a jejich talentu a nasazení by se ČVUT nikdy mezi první čtyři stovky univerzit nedostalo. Potvrdilo se, že nastoupený směr rozvoje mezinárodní spolupráce na významných projektech, internacionalizace výuky v bilingvním prostředí, zapojení ČVUT do významných univerzitních unií – např. EuroTeq, provázanost výuky a praxe, ale například i zohledňování potřeb handicapovaných studentů je správný. Za excelentní školu jsme právem považováni i ve světovém srovnání,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Žebříček zpracovává od roku 2004 poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací na akademického pracovníka, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. Právě zde je letos ČVUT nejsilnější, když v tomto hodnocení obsadila univerzita 194. místo.

První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou interní data univerzity.

ČVUT si také polepšilo v celosvětovém žebříčku QS Subject Rankings for Engineering and Technology, a to o 46 míst na 175. příčku. Na základě tohoto hodnocení je ČVUT univerzitou číslo 1 v ČR.

NA ČVUT nyní studuje přes 18 000 studentů, z toho více než 3000 cizinců.

 

Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings

Vývoj percentilu ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz.