TISKOVÁ ZPRÁVA

V praze 10. 6. 2022

KONTAKT PRO MÉDIA: Ing. Kateřina Sojková

TEL.: 777 027 041

STUDENTSKÝ OBJEKT TÝMU ČVUT BYL VE WUPPERTALU PŘEDÁN POROTĚ SOUTĚŽE SOLAR DECATHLON EUROPE A PODROBEN MĚŘENÍ A TESTŮM

Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3. 6. 2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku svůj soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže. V následujících dnech byly dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet. (Více na http://firstlife.cz). 

Soutěžní objekt je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. 

Slavnostní zahájení výstavy, kde se představí všech 16 soutěžních objektů, se koná 10. června 2022 za účasti politické reprezentace, zástupců zúčastněných univerzit a dalších partnerů. Výstava doplněná o odborné akce potrvá s několika přestávkami do 26. června 2022. Od 13. června budou probíhat jednotlivé soutěžní disciplíny s postupným vyhlašováním výsledků a ve vybraných dnech také komentované prohlídky soutěžních objektů. Celkové pořadí bude slavnostně vyhlášeno 24. června. Celá akce skončí v neděli 26. června 2022 vyhlášením ceny veřejnosti.

Polovina domů bude poté rozebrána a odvezena. Druhá polovina, ke které patří i český projekt, zůstane natrvalo na místě a stane se součástí tzv. LivingLab. Bergische Universität Wuppertal v týmu vedeném prof. Karstenem Vossem zde bude koordinovat společné výzkumné projekty.

Soutěži a výstavě je věnována značná pozornost médií. Naši studenti poskytli rozhovor pro televizi WDR, 4. června 2022 byla ve Westdeutsche Zeitung akci věnována samostatná příloha s představením jednotlivých projektů a programem pro veřejnost. Další mediální výstupy jsou v přípravě.

Důležité termíny
Přeprava do Wuppertalu v osmi kamionech: mezi 19. 5. – 28. 5.
Stavba na soutěžním pozemku ve Wuppertalu: 20. 5. – 2. 6.
Předání funkčního objektu porotě: 3. 6.
Měření technických parametrů a hodnocení porotou: od 4. 6.
Slavnostní zahájení výstavy pro veřejnost: 10. 6.
Výstava bude s několika přestávkami otevřena pro veřejnost v období od 10. 6. do 26. 6. (podrobnosti na https://sde21.eu)

Soutěžní objekt ČVUT bude umístěn v Solárním kampusu (LivingLab NRW) ve Wuppertalu po dobu nejméně tří let. Bude dále přístupný veřejnosti a současně bude předmětem výzkumných prací v mezinárodní spolupráci. 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz.