TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

V praze 18. 5. 2022

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Fakulta stavební ČVUT si jako svoji první „Partnerskou školu“ vybrala pražskou stavební průmyslovku v Dušní. Její studenti tak více nahlédnou do způsobu výuky na vysoké škole

Možnost důkladně si „osahat“ vysokoškolské studium a poznat svoje možné budoucí pedagogy se nově otevřela studentům Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební v Dušní ulici v Praze. Právě ji si za svoji historicky první „Partnerskou školu“ vybrala Fakulta stavební ČVUT v Praze. Středoškoláci se tak budou moci například účastnit některých experimentů na fakultě či je budou přímo vyučovat vysokoškolští pedagogové z Fakulty stavební ČVUT.

„Naším cílem je podpořit středoškoláky v možnosti poznat prostředí vysoké školy univerzitního typu a umožnit jim v průběhu středoškolského studia čerpat inspiraci pro profesní zaměření a studium techniky,“ říká prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze. „Na výuce na škole v Dušní se již několik let individuálně podílejí někteří naši pedagogové a já vnímám zaujetí středoškoláků, když se přijdou podívat na fakultu. Snažíme se jim představit fakultu jako prostředí vstřícné pro studenty. I proto bychom rádi tuto spolupráci ještě dále zintenzivnili.“

Na prohloubení vzájemných aktivit se těší i ředitelka VOŠS a SPŠS Dušní PaedDr. Marie Plíhalová: „S Fakultou stavební ČVUT spolupracujeme dlouhodobě. Prvně jsme před mnoha lety navázali spolupráci s Katedrou hydrotechniky, později se spolupráce rozšířila i na Katedru betonových a zděných konstrukcí a rádi bychom kooperovali i s dalšími katedrami, aby u žáků stoupala motivace ke studiu a zájem o obor. V dnešní technické době si cením této možnosti podpory, protože technické obory stále zůstávají trochu ve stínu zájmu.“

Prospěšnost spolupráce mezi střední školou a fakultou potvrzuje i proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT prof. Zuzana Pešková: „Uchazeči o studium se cítí jistější, když mají s vysokoškolskou výukou už nějakou zkušenost. Vstup na Fakultu stavební je pro ně přirozenější, méně stresující, dokáží se rychleji adaptovat. Vědí, že řada jejich spolužáků je dnes inženýry nebo architekty a jsou absolventy právě naší fakulty. Máme i několik pedagogů, bývalých studentů Dušní, kteří spojili svůj život s akademickou dráhou. I to může být pro uchazeče o studium motivující.“

Pedagog Fakulty stavební ČVUT Dr. Milan Zukal spolupracuje s VOŠS a SPŠS Dušní už od roku 2014. „Nejprve jsme se jako Katedra hydrotechniky stali odborným garantem soutěže Modelů vodohospodářských staveb, která se koná na Dušní každoročně. Zároveň začali studenti jednou ročně navštěvovat Vodohospodářskou laboratoř na fakultě, kde jsou pro ně připravena praktická měření na modelech vodních staveb. Pro prváky zároveň děláme přednášku na téma vodní hospodářství. Na většině z nich je přitom vidět velký zájem.“

Podle prof. Petra Štemberka z Katedry betonových a zděných konstrukcí, který se školou v Dušní spolupracuje od roku 2018 a vyučuje zde ve třetím a čtvrtém ročníku předmět Stavební konstrukce, si studenti váží možnosti slyšet vysokoškolský výklad probírané látky. „Při výuce je však třeba zohlednit, že jde o středoškoláky. Nicméně i tady se daří mnohé motivovat k dalšímu odbornému směřování.

Ing. Michal Kovářík z Katedry technologie staveb se zapojil v letošním roce a v prvním ročníku vyučuje předmět CAD. Výuku na střední škole vnímá jako obohacující zkušenost: „Pro studenty jsme například připravili ukázku technologie 3D tisku z bezcementové malty ve fakultní laboratoři 3D tisku. Od prvního momentu je přitom vidět, že je digitalizace ve stavebnictví zajímá.“

„VOŠS a SPŠS Dušní poskytuje obdivuhodný odborný rozsah. Studenti si mohou vybrat ze zaměření Architektura a stavitelství, Pozemní stavby, Dopravní stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby a BIM projektování. A to jsou všechno oblasti, v jejichž studiu mohou zájemci dále pokračovat u nás na fakultě. My škole z druhé strany nabízíme dlouhodobou spolupráci a spojení s prestižní univerzitou, která má silné postavení jak v ČR, tak i ve světě,“ říká prof. Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty stavební ČVUT.

„Za školu jsem velmi ráda, že u nás učí nejen profesoři, ale také doktorandi z Fakulty stavební ČVUT. Společně se jim daří vytvářet živnou půdu pro přechod z průmyslovky na vysokou školu, což vidíme zejména v těch posledních čtyřech letech, kdy naši žáci jeví stále větší zájem o studium na vysoké škole. Zároveň mě těší, že se k nám po studiu vracejí jako pedagogové, dál tak rozvíjejí spolupráci mezi školami a naši žáci tak zároveň mají ty nejkvalifikovanější učitele,“ uzavírá ředitelka VOSŠ a SPŠS Dušní PaedDr. Marie Plíhalová.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.