TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 27. října 2023

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Výstava v Betlémské kapli představí architekturu města Brasília. Návštěvníci se budou moci seznámit s ikonickými stavbami světoznámého architekta Oscara Niemeyera

Výstava „Architektura a moc – Paláce Brasílie“ pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze ukáže aspekty architektury brazilského hlavního města Brasília. Akce je iniciativou Českého vysokého učení technického v Praze, Velvyslanectví Brazílie v České republice a Velvyslanectví České republiky v Brazílii a koná se pod záštitou České komory architektů.

 Široká veřejnost se zde bude moci seznámit s architektonickými skvosty Oscara Niemeyera – s Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Palácio Itamaraty, budovou Nejvyššího federálního soudu a Národního kongresu. Součástí akce bude i mezinárodní konference věnující se vizi moderních měst, dokumentovaná na příkladech Zlína a pěti brazilských měst založených Janem Antonínem Baťou po jeho emigraci. Výstava se koná ve Svatováclavském sále Betlémské kaple v Praze, pro návštěvníky bude dostupná na vyžádání, využít lze komentované prohlídky 5. a 12. listopadu 2023.  V prosinci bude volně ke zhlédnutí v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 „Cílem výstavy je představit brazilské umělecké a kulturní dědictví, které reprezentuje brazilskou architekturu a identitu,“ říká architekt Marco Maio, pedagog Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který stojí za vznikem projektu. V expozici se budou moci návštěvníci seznámit s jedinečnými fotografiemi a plány staveb, které pomohly formovat estetiku i konstrukční principy dneška. Poprvé zde budou prezentovány i modely jednotlivých objektů, které v měřítku 1:300 ukáží jejich originalitu i impozantnost. Modely vytvářeli studenti Fakulty stavební ČVUT s pomocí 3D tisku.  

„Věříme, že zájem o výstavu bude jak z řad široké veřejnosti, protože v takovémto aspektu zde práce Oscara Niemeyera nikdy prezentována nebyla, tak z řad studentů, neboť tyto stavby by měl znát každý student architektury i příbuzných oborů. Výstava a doprovodný program je navíc přibližuje komplexní a velmi zajímavou formou,“ říká prof. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který projekt koordinuje.

Spojovacím mostem mezinárodní konference „Vize moderních měst“ budou osobnosti Tomáše a Jana Antonína Bati a Juscelina Kubitscheka de Oliveiry, brazilského prezidenta z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století s českými kořeny, a jejich představy o moderních sídlech.

„Na příkladu Brasílie a Zlína, ale i dalších nově zakládaných měst uprostřed dvacátého století v obou zemích bychom rádi rozvinuli otevřenou diskusi k posouzení celosvětového významu českého příspěvku na poli nově zakládaných sídel ve 20. století,“ uvádí Marco Maio. „Mluvit se bude například o vzniku měst Batatuba, Bataguassu, Batayporã a dalších,“ dodává Marco Maio z Fakulty stavební ČVUT v Praze. K tématům konference bude patři například moderní město, jeho plánování a východiska, srovnání českých a brazilských podmínek v kontrastu obou zemí z hlediska rozlohy, podnebí a historie.

Výstava „Architektura a moc – Paláce Brasílie“ a konference „Vize moderních měst“ přispívá k propagaci významného brazilského uměleckého a kulturního dědictví a reprezentuje brazilskou architekturu a identitu. Jde o součást série aktivit zaměřených na posílení kulturní výměny mezi Brazílií a Českou republikou a aktivit na podporu akademické spolupráce s brazilskými institucemi. Plánované akce se budou zabývat aspekty moderní architektury a urbanismu v obou zemích, se zvláštním zaměřením na města Brasília a Zlín.

Výstavu „Architektura a moc – Paláce Brasílie“ lze v Svatováclavském sále Betlémské kaple v Praze zhlédnout v průběhu listopadu 2023 na vyžádání, případně lze využít komentované prohlídky 5. a 12. listopadu. V prosinci 2023 bude výstava volně ke zhlednutí v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Mezinárodní konference „Vize moderních měst“ proběhne 2. listopadu 2023 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Více informací na www.fsv.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings: V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 280. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 201. až 250. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.-300. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 190. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Více na www.cvut.cz.