TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 23. 1. 2024

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Na Dni otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT si uchazeči o studium mohou nanečisto vyzkoušet přijímačky z matematiky

Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v Praze, který se koná v sobotu 27. ledna, nabídne zájemcům o studium jak možnost seznámit se s bakalářskými studijními programy, informacemi o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách a možnostech přípravných kurzů, tak si přímo na místě vyzkoušet přijímací test z matematiky a získat jeho vyhodnocení. Zájemci, kteří se nedostanou do Prahy, mohou využít web stavarna.online, na němž bude možné živě online sledovat úvodní prezentaci. Zároveň jsou na tomto webu představeny studijní programy a specializace v předtočených rozhovorech. Fakultu si tu lze také virtuálně projít.

Úvodní prezentace na místě i online
Sobotní Den otevřených dveří, který se koná od 9.00 do 14.00 hodin, mohou využít jak zájemci o studium, tak jejich rodiče.  V úvodní prezentaci od 9.30 do 10.30 hodin budou představeny bakalářské studijní programy Fakulty stavební ČVUT – Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví, Scénické technologie, Stavitelství a Civil Engineering. Zájemci o studium zde získají informace jak o jejich tematickém zaměření, tak o rozdílech mezi nimi.  Tuto prezentaci budou moci živě na webu stavarna.online sledovat také zájemci o studium, kteří se do Prahy nedostanou.

Stanoviště s prezentacemi i exkurze po fakultě
Pro návštěvníky fakulty budou další informace o studiu připraveny u stánků umístěných v atriu. S pedagogy a stávajícími studenty tu bude možné prodiskutovat jednotlivé studijní programy i jejich specializace a zhlédnout ukázky studentských projektů i výzkumů realizovaných na fakultě. Prostor bude věnován také výuce cizích jazyků a možnostem studia v zahraničí.
Připravena je také řada exkurzí do fakultních prostor – navštívit bude možné například laboratoř skenovací elektronové mikroskopie, robotickou laboratoř, laboratoře TZB, velkoprostorovou učebnu Ateliér D a studio membránové architektury či unikátní vodohospodářskou halu.

Přijímačky z matematiky nanečisto zdarma
Uchazeči o studium si budou moci na místě také přímo vyzkoušet, jak by dopadli v přijímacím testu z matematiky. Tzv. přijímačky nanečisto začnou ve 14.00 hodin, na samotný test musí zájemci počítat se 70 minutami. Po jeho skončení se mohou seznámit nejen s výsledným bodovým ziskem, ale i s nejvhodnějšími postupy řešení zadaných testových úloh. Účastníci si tak nejen ověří svou připravenost v oblasti znalostí, ale zvyknou si i na prostředí, ve kterém budou přijímací test absolvovat, a formu zadání testových úloh. Test bude možné absolvovat zdarma.

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, se bude konat v sobotu 27. ledna 2024 od 9.00 do 14.00 hodin, od 14.00 se lze zúčastnit přijímacích zkoušek z matematiky nanečisto. Podrobný program s časovým harmonogramem je k dispozici na www.fsv.cvut.cz. Pro informace lze využít webovou aplikaci https://stavarna.online/.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings: V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 280. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 201. až 250. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.-300. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 190. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Více na www.cvut.cz.