TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 24. 1. 2023

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v sobotu 28. ledna 2023 představí uchazečům možnosti studia, zájemci si na místě budou moci zkusit přijímací zkoušku z matematiky nanečisto, a to včetně vyhodnocení

Den otevřených dveří, který se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze v sobotu 28. ledna, nabídne uchazečům o studium informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách, možnostech přípravných kurzů a jednotlivých bakalářských studijních programech. Prostor bude také na dotazy, řadu exkurzí do laboratoří a komentovanou prohlídku fakulty. Zájemci si zároveň budou moci na místě nanečisto vyzkoušet v plném rozsahu i přijímací zkoušku z matematiky. Program bude připraven také pro návštěvníky z řad široké veřejnosti – mimořádně proběhnou  komentované prohlídky výstavy „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“. 

Den otevřených dveří se bude na Fakultě stavební ČVUT v Praze konat od 9.00 hodin. Úvodní prezentaci s představením bakalářských studijních programů probíhající od 9.30 do 10.30 hodin přitom budou moci živě na webu stavarna.online zhlédnout i zájemci o studium, kteří se do Dejvic na Den otevřených dveří osobně nedostanou. Jeho prostřednictvím se mohou virtuálně podívat do mnoha fakultních prostor a vyslechnout předtočené rozhovory s akademiky. 

Při úvodní prezentaci se uchazeči o studium seznámí s tematickým zaměřením jednotlivých bakalářských studijních programů – Stavebním inženýrstvím, Architekturou a stavitelstvím, Geodézií a kartografií, Managementem a ekonomikou ve stavebnictví, Stavitelstvím a Civil Engineeringem – a rozdíly mezi nimi.

Podrobnosti bude možné získat i k připravované novince – tříletém profesně zaměřeném bakalářském programu Scénické technologie, na němž se podílejí tři fakulty Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Absolventi programu získají znalosti z oblasti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, a to zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu.

V druhé části Dne otevřených dveří si zájemci o studium budou moci sami vybrat mezi stanovišti s informacemi o přijímacím řízení, přijímací zkoušce z matematiky a architektury, jednotlivých bakalářských programech, studiu v zahraničí i studiu cizích jazyků. Podívat se mohou také do fakultních prostor v rámci řady exkurzí, například do Vodohospodářského experimentálního centra, kde bude mimo jiné možné zhlédnout model rybího přechodu, dále do Experimentálního centra, Studia membránové architektury, Výukové a demonstrační laboratoře TZB a dalších prostor.

Uchazeči o studium si budou moci na místě také přímo vyzkoušet, jak by dopadli v přijímacím testu z matematiky. Tzv. přijímačky nanečisto začnou v 15.00 hodin, na samotný test musí zájemci počítat s časem 70 minut. Po jeho skončení se zájemci mohou seznámit nejen s výsledným bodovým ziskem, ale i s nejvhodnějšími postupy řešení zadaných testových úloh. Účastníci si tak nejen ověří svou připravenost v oblasti znalostí, ale zvyknou si i na prostředí, ve kterém budou přijímací test absolvovat a formu zadání testových úloh.

Program je připraven také pro veřejnost – mimořádně se budou konat komentované prohlídky výstavy „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“ v atriu fakulty, která se věnuje historii a současnosti 324 kilometrů dlouhé vodní cesty. Odborníci zde podrobně představí expozici mapující Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem.

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, se bude konat v sobotu 28. ledna 2023 od 9.00 do 14.00 hodin. Přijímačky nanečisto z matematiky budou probíhat od 15.00 hodin, zájemci o ně se musí registrovat, formulář bude dostupný jak předem na webu fakulty, tak přímo ve Dni otevřených dveří. Podrobný program s časovým harmonogramem je k dispozici na www.fsv.cvut.cz. Pro informace a živý online přenos úvodního představení studia lze využít webovou aplikaci https://stavarna.online/.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm téměř 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům 350 akreditovaných studijních programů a z toho 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz.