TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 22. 6. 2023

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Za úspěchy na začátku vysoké školy a výborné středoškolské výsledky v matematice rozdělila Fakulta stavební ČVUT mezi 100 studentů přes 750 tisíc korun. Na stipendium se mohou těšit i noví studenti

Cílem motivačního stipendia Fakulty stavební ČVUT v Praze je podpořit středoškoláky vynikající v matematice, kteří se výborně zhostili začátku bakalářského studia na fakultě. Za letošní rok získalo motivační stipendium 100 studentů prvního ročníku bakalářských studijních programů, celkem jim bylo vyplaceno 757 500 korun. Stipendium je připraveno i pro studenty, kteří nastoupí do nového akademického roku, zájemci o studium mohou nyní využít 2. kolo přijímacího řízení, ke studiu se lze hlásit do 31. července 2023.

„Jednorázové motivační stipendium jsme vytvořili v roce 2020 a od té doby ho udělujeme pravidelně. Chceme tak podpořit středoškoláky s výbornými výsledky z matematiky ze středoškolského studia, kteří zároveň velmi úspěšně zahájili studium na naší fakultě, ale prospěchové stipendium mohou obdržet až od druhého semestru. Podle studijních výsledků mohou studenti díky stipendiu získat 10 tisíc nebo 7,5 tisíce korun. Vnímáme to jako formu poděkování za jejich zájem věnovat se studiu stavebnictví, architektury nebo geodézie právě na naší fakultě,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Studenti si motivačního stipendia cení. Ivana Hofmanová ze studijního oddělení fakulty k tomu říká: „Ptají se nás na něj jak čerstvě přijatí studenti prvního ročníku, tak i uchazeči o studium při podávání přihlášky. O toto stipendium přitom nemusí studenti nijak žádat, vyplácíme ho automaticky na základě studijních výsledků.“ 

Stipendium oceňuje i David Dubský, který prvním rokem studuje bakalářský program Stavební inženýrství. „Stipendium 7,5 tisíce korun, které jsem získal, pro mě bylo velmi zajímavé. Pomohlo mi to financovat ubytování, takže jsem nemusel chodit na brigády, ale mohl jsem se plně věnovat studiu. Zabil jsem tak dvě mouchy jednou ranou.“

Motivační stipendium je připraveno i pro studenty, kteří nastoupí ke studiu na Fakultu stavební ČVUT v novém akademickém roku 2023/2024. Pro jeho získání je třeba získat za první semestr studia 30 kreditů ze standardního studijního plánu a zároveň se prokázat stanovenými studijními výsledky ze střední školy nebo z přijímacího řízení na fakultu.  Pro studenty, kteří složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100 %, je připraveno stipendium 10 000 korun, na stipendium ve výši 7 500 korun se mohou těšit studenti, jež doloží průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00 a maturovali dle českého nebo slovenského školského zákona, nebo jestliže dostanou v příjímacím testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů z 20 možných.

Ke studiu v akademickém roce 2023/2024 na Fakultě stavební ČVUT v Praze se mohou zájemci ještě hlásit. Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení lze podávat do 31. července 2023 do všech studijních bakalářských programů – Stavebního inženýrství, Architektury a stavitelství, Geodézie a kartografie, Managementu a ekonomiky ve stavebnictví, Stavitelství, Scénických technologií a Civil Engineeringu.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes  18 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 130 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Více na www.cvut.cz.