TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 22. 5. 2024

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

První mikrocertifikátový kurz na Fakultě stavební ČVUT má 27 absolventů. Vyškolili se v tématu „Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“

První mikrocertifikátový kurz pořádaný Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze úspěšně završilo 27 zájemců. V dvousemestrálním kurzu celoživotního vzdělávání „Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“ se věnovali tématu řešení technických systémů budov v kontextu požadavků nové evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Odborným garantem kurzu byl prof. Karel Kabele z Fakulty stavební ČVUT, zde se také konaly přednášky a praktická výuka v laboratořích. Mikrocertifikát, který absolventi získali, představuje celoevropsky uznávaný doklad, a pokud jsou pro výkon určitých povolání stanoveny kvalifikační předpoklady, mikrocertifikát tyto předpoklady doloží.

Téma prezenčního mikrocertifikátového kurzu bylo zvoleno vzhledem k Směrnici o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, která nedávno vstoupila v platnost. Pro veřejné budovy by tato směrnice měla začít platit v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030.

 „V kurzu se účastníci seznámili s aktuální legislativou, včetně požadavků nové směrnice. Věnovali se oblastem elektroenergetiky, energetické náročnosti budov, hospodaření s vodou, větrání a klimatizace, využití obnovitelných zdrojů energie, podnikové energetiky, systémům budov, zpětnému získávání tepla, vnitřnímu prostředí, vytápění budov a zdravotně-technickým instalacím. Součástí kurzu byly také exkurze do laboratoří a workshopy, které se zaměřily na specifika vytápění, tepelného komfortu, kvality vzduchu a světla,“ vysvětluje prof. Karel Kabele, vedoucí Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze, který byl odborným garantem kurzu a současně i jedním z přednášejících. Kromě něj v kurzu přednášeli další špičkoví odborníci z Fakulty stavební, Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. 

Možnosti širokého uplatnění mikrocertifikátu odpovídalo i široké profesní spektrum účastníků kurzu. Mezi absolventy tak jsou například technik vzduchotechniky a chlazení, přípravář staveb, property manažer, projektant vzduchotechniky, učitel, energetický specialista, projektantka, odhadce nemovitostí, technolog, obchodní ředitelka, jednatel firmy a řada dalších.

Prof. Karel Kabele k tomu upřesňuje: „Naším záměrem bylo, aby kurz přinesl důležité znalosti a dovednosti odborníkům v oblasti stavebnictví a energetiky, kteří chtějí aktivně přispět k vytváření udržitelnější budoucnosti prostřednictvím energeticky efektivních a zdravých budov. Důraz jsme mimo jiné kladli na integraci inovativních technologií a materiálů, které jsou klíčové pro dosažení cílů bezuhlíkové, energeticky soběstačné Evropy stanovených Evropskou unií pro roky 2030 a 2050.“

Další běh dvousemestrálního kariérního kurzu “Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“ zakončeného získáním mikrocertifikátu se bude konat od září 2024 do května 2025, registrovat se lze přes https://czv.cvut.cz/1730-technicka-zarizeni-budov-pro-energeticky-efektivni-a-zdrave-budovy/.

Všechny nabízené kurzy celoživotního vzdělávání ČVUT najdete v Portálu celoživotního vzdělávání.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských). Kromě fakult tvoří ČVUT v Praze také šest ústavů (Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav tělesné výchovy a sportu, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Ústav technické a experimentální fyziky). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení Subject Rankings 2024 pro „Architecture and Build Environments“ je ČVUT 151.–200., v „Engineering – Civil and Structural” je ČVUT mezi 201.–240. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering“ na 201.–250. místě, u „Electrical & Electronic Engineering“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 307. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems” je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 301.–350. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 182. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Roku 2023 byla aliance rozšířena o HEC Paris a IESE Business School (University of Navarra). Více na www.cvut.cz