TISKOVÁ ZPRÁVA

REKTORÁT ČVUT V PRAZE | ODBOR PR A MARKETINGU

JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 3, 160 00 PRAHA 6

V PRAZE 4. 9. 2023

KONTAKT PRO MÉDIA | KATEŘINA VESELÁ

TEL.: 725 456 538

ČVUT V PRAZE NABÍZÍ PRVNÍ MIKROCERTIFIKÁTOVÝ KURZ. ZAČNE V ŘÍJNU, PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ UŽ NYNÍ

České vysoké učení technické v Praze patří mezi školy, které začínají nabízet unikátní nový formát osvědčení o absolvovaném kurzu, takzvaný mikrocertifikát. Jako první jej budou moci získat absolventi dvousemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání „Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovy“.

Už poměrně brzy vstoupí v platnost nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov. Absolventi kurzu celoživotního vzdělávání ČVUT Technická zařízení budov pro energeticky efektivní a zdravé budovybudou ve výhodě, protože se s předstihem naučí, jak implementovat potřebné úkony v praxi. Směrnice o energetické náročnosti budov, zejména v oblasti naplnění požadavků na „budovy s nulovými emisemi“, by měla začít platit pro veřejné budovy v roce 2027 a pro všechny budovy v roce 2030.

Odborným garantem kurzu a jedním z přednášejících je prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z Fakulty stavební ČVUT, kde se také budou konat přednášky a praktická výuka v laboratořích. „Jsou to právě technická zařízení, která vdechují budovám život,“ říká profesor Kabele. Kurz je podle něj určen širokému spektru zájemců, např. odborníků na vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, kteří však dnes potřebují i znalosti z jiných odvětví. Studující se seznámí také s důležitými aspekty, které přesahují energetickou náročnost, a to například se zdravými podmínkami vnitřního prostředí, požární bezpečností nebo přístupností pro osoby se zdravotním postižením.

Kurz bude v zimním i letním semestru koncipován jako prezenční. „Důvodem, proč se budeme potkávat osobně, jsou laboratoře a experimenty, které budeme provádět, prezenční forma nám však dává i možnost nad jednotlivými tématy diskutovat,“ doplňuje Kabele. Kromě něj budou v kurzu přednášet další špičkoví odborníci z Fakulty stavební, Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.  

Absolventi, kteří splní podmínky pro absolvování kurzu, obdrží mikrocertifikát, tedy osvědčení o úspěšném absolvování kratšího úseku učení s přesnou specifikací získané kompetence. Pokud jsou pro výkon určitých povolání stanoveny kvalifikační předpoklady, mikrocertifikát tyto předpoklady doloží. Takové osvědčení pak může držitel/ka předložit dalším subjektům v oblasti vzdělávání a na trhu práce, a to doma i v zahraničí – jedná se o celoevropsky uznávaný doklad.  

První přednáška zimního semestru se uskuteční 12. října, do kurzu se lze přihlásit už nyní zde: https://czv.cvut.cz/1392-technicka-zarizeni-budov-pro-energeticky-efektivni-a-zdrave-budovy/prihlaska/

K přihlášce a absolvování kurzu přitom stačí středoškolské vzdělání.

Prof. Kabele hovoří o náležitostech kurzu v krátkém videu:

https://www.facebook.com/czv.cvut.cz/videos/841114024289919

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm cca  18 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 130 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Více na www.cvut.cz.