TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 2. 5. 2023

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

O soutěž Hala roku 2023 Fakulty stavební ČVUT měli středoškoláci i vysokoškoláci rekordní zájem

V soutěži Hala roku, kterou už řadu let pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze, je úkolem studentských 2–3členných týmů navrhnout podle zadání model konstrukce, postavit ho a posléze podrobit zatěžovací zkoušce až do jeho zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Letošní ročník, který se konal v termínu 18.–19. dubna a 21. dubna 2023, zahrnoval již tři soutěžní kategorie – pro vysokoškoláky z technických vysokých škol, pro středoškoláky a pro studenty doktorského studia – a nesl se v duchu enormního zájmu studentů.

V Hale roku Akademik 2023 soutěžilo 10 fakult vysokých škol
V Hale roku Akademik 2023, v níž soutěží studenti technických vysokých škol, poměřilo svoje schopnosti 49 týmů z deseti fakult vysokých škol, a to včetně tří týmů z polské Wrocław University of Technology. Zadáním pátého ročníku mezinárodně vyhlášené soutěže bylo připravit model výseku konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů. Model vítězného týmu vážil 403 gramů a unesl zatížení 74 262 gramů. Jeho autoři, tým Spaghetti al dente ve složení Petr Sokol, Ondřej Pokorný a Tomáš Tuček z Fakulty strojní ČVUT v Praze, si za svoje prvenství odnesli odměnu padesát tisíc korun.

Zájem středoškoláků zaplnil kapacitu soutěže
Registraci týmů středoškoláků do soutěže Hala roku Junior 2023 bylo poprvé v patnáctileté historii nutné uzavřít ještě před datem uzávěrky pro naprosté zaplnění možné kapacity soutěže. V soutěži v kategorii A, v níž studenti středních průmyslových škol a gymnázií připravovali model konstrukce doma, se utkalo 37 týmů. Vítězství a odměnu patnáct tisíc korun si odnesl tým Určitě to nespadne! z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech. Model představující výsek konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů, studentů Luboše Vláska a Vojtěcha Černého vážil 1140,3 gramu a unesl zatížení 100 000 gramů. V kategorii B, při níž studenti připravovali model v den soutěže na fakultě z dodaných materiálů, soutěžilo třicet devět týmů. Prvenství a 15 tisíc korun získal tým Ti nejarchitektoničtější ve složení Matěj Hanuš, Tomáš Davidík a Matěj Houdek ze SPŠS Josefa Gočára. Jejich model představující výsek typického pole skladové haly vážil 472,1 gramů a unesl zatížení 63 314 gramů.

Model doktorandů vznikal přes noc
Úkolem studentů doktorského studia v prvním ročníku kategorie Hala roku Advanced 2023 bylo z dodaných materiálů postavit dvoumetrovou věž. V klání, kdy studenti připravovali svůj model přes noc v prostorách Fakulty stavební ČVUT, se utkalo celkem 11 týmů ze dvou univerzit. Zadání se nejlépe zhostil tým HorSta-i ve složení Pavel Horák a Vojtěch Starý z Fakulty stavební ČVUT. Jejich model vážil 733,7 gramů a unesl zatížení 50 000 gramů.

Pod záštitou děkana a ČKAIT, s podporou firem
Soutěž Hala roku pořádá Fakulta stavební ČVUT pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT prof. Jiřího Máci a ČKAIT. Odborným garantem je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, soutěž vede doc. Vladimír Ždára. Soutěž pomáhá studentům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Generálním partnerem soutěže je společnost HOCHTIEF CZ, dále ji podporuje řada významných firem ze stavebního sektoru.

Podrobné informace a výsledkové listiny: https://halaroku.fsv.cvut.cz/.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm cca 1 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům na 350 akreditovaných studijních programů a z toho přes 130 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz.