TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V praze 8. 7. 2022

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

VÝSTAVA „PRAHA KAMENNÁ” PŘEDSTAVÍ VÝVOJ KAMENICKÉHO ŘEMESLA OD 9. STOLETÍ AŽ DO POČÁTKU 20. STOLETÍ A JIŽ DÁVNO NEPOUŽÍVANÉ NÁSTROJE

Jaké stopy po historických nástrojích se našly na historických stavbách a artefaktech z kamene a jak tyto nástroje vypadaly? I to ukáže výstava probíhající od 9. července do 31. října 2022 v Muzeu Karlova mostu. Odborníci z Katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu zde představí výsledky tříletého výzkumu v oblasti stavební historie, stavebnictví, geologie a jiných přírodních a technických věd. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 9. července v 5.31 hodin ráno, kdy byl dle legendy založen Karlův most. Výstavu zahájí Karel IV., který se svým průvodem přijde přes Karlův most a poklepe na základní kámen Karlova mostu.

Výstava vznikla v rámci projektu č. DG20P02OVV021 „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ programu MK ČR NAKI. Odborníci se zaměřili na vývoj kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, až do počátku 20. století, kdy na historických stavbách a artefaktech z kamene identifikovali stopy po historických nástrojích. Po zpracování těchto stop do 3D modelů vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů, jež se již dávno nepoužívají.

Dobové rekonstruované nástroje představené na výstavě jsou zařazeny vždy příslušně k dané slohové etapě – románské, gotické, renesanční, barokní, 19. a 20. století. Návštěvník díky tomu získá dobrou představu o možnostech daného stavebního údobí. Zároveň zde budou prezentovány i samotné stopy po nástrojích nalezené v objektech, jež znamenaly zlom v historii pražské kamenné architektury. V simulované středověké kamenické dílně si dokonce budou moci návštěvníci tyto nástroje vyzkoušet, aby měli možnost pochopit jejich praktičnost a jedinečnost. Kromě nástrojů bude na výstavě k vidění i malý kamenický dílenský jeřáb a kamenický vůz na přepravu kamenných kvádrů.

Výstava „Praha kamenná“ s podtitulem „Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy“ připravená odborníky z Fakulty stavební ČVUT, Katedry geotechniky, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR, a Národního památkového ústavu, je v evropském měřítku ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce s nimi. Mapuje tak historii tohoto krásného řemesla v dějinách jednoho města v kontextu celoevropských dějin.

Výstava bude k vidění v Muzeu Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Staré Město, od 9. července do 31. října 2022.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz.