TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 5. 6. 2024

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Zájemci o bakalářské studium na Fakultě stavební ČVUT mají druhou šanci na podání přihlášky

Stavařina, architektura nebo geodézie? Zájemci o studium, kteří si dosud nestihli podat přihlášku, mají na Fakultě stavební ČVUT v Praze ještě šanci. Až do 31. července 2024 se mohou hlásit v druhém kole přijímacího řízení do pěti bakalářských studijních programů v češtině a jednoho v angličtině.

Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví, Stavitelství a Civil Engineering. Z těchto studijních programů si mohou v druhém kole přijímacího řízení vybírat uchazeči o studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pro přijetí musí splnit dvě podmínky: mít středoškolské vzdělání zakončené maturitou a úspěšně projít přijímacím řízením. To se pro všechny studijní programy skládá z testu z matematiky, zájemce o studium programu Architektura a stavitelství čeká ještě pohovor z architektury.

Test z matematiky lze uchazečům prominout za dobré studijní výsledky na střední škole z matematiky nebo za úspěšnou maturitu z předmětu Matematika nebo Matematika rozšiřující, a to dle daných kritérií. O prominutí přijímací zkoušky není nutné žádat, stačí dodat potřebné dokumenty. Uchazeči, které příjímací zkouška z matematiky čeká, mohou využít možnosti přípravy nabízené Fakultou stavební ČVUT – k dispozici je například ukázkový test z matematiky či možnost si nanečisto online vypracovat test z matematiky, kde je k dispozici i jeho vyhodnocení.

Pro středoškoláky s výbornými výsledky v matematice má Fakulta stavební ČVUT připravené motivační stipendium – získat ho mohou ti, kteří složí výborně maturitní zkoušku z Matematiky nebo z Matematiky rozšiřující, nebo mají výborný průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika a maturovali dle českého nebo slovenského školského zákona, nebo jestliže skvěle uspějí v příjímacím testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT, zároveň se musí zodpovědně zhostit začátku bakalářského studia na fakultě.

Podrobnosti o studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze lze získat zde: https://www.fsv.cvut.cz/studijni-programy/#bakalarske-studijni-programy, přihlášku lze online podat zde: https://www.fsv.cvut.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. V akademickém roce 2023/2024 má ČVUT v Praze akreditováno celkem 502 českých a 352 anglických studijních programů (bakalářských, magisterských a doktorských). Kromě fakult tvoří ČVUT v Praze také šest ústavů (Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav tělesné výchovy a sportu, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Ústav technické a experimentální fyziky). ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 454. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení Subject Rankings 2024 pro „Architecture and Build Environments“ je ČVUT 151.–200., v „Engineering – Civil and Structural” je ČVUT mezi 201.–240. místem, v oblasti „Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering“ na 201.–250. místě, u „Electrical & Electronic Engineering“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 307. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems” je na 201.–250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 301.–350. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 182. místě. Od roku 2020 je ČVUT členem aliance prestižních technických univerzit EuroTeQ. Ta představuje zajímavou a přínosnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který si klade za ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Dalšími členy skupiny EuroTeQ jsou Technical University of Munich, Technical University of Denmark, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique – L´X, Tallinn University of Technology, École polytechnique fédérale de Lausanne a Technion Israel Institute of Technology. Roku 2023 byla aliance rozšířena o HEC Paris a IESE Business School (University of Navarra). Více na www.cvut.cz