Otestovali jsme unikátní projekt prvního 3D tisku domu

Otestovali jsme unikátní projekt prvního 3D tisku domu

Slavnostní odhalení 3D tištěného domu proběhlo na Střeleckém ostrově v úterý 18. srpna 2020.

Otestovali jsme unikátní projekt prvního 3D tisku domu

Na začátku května 2020 jsme na naší fakultě testovali, jak stabilní je konstrukce „Prvoka“ – unikátního obytného domu postaveného metodou tisku betonem. Část konstrukce Prvoka proto vyrostla přímo v prostorách Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze a prošla extrémní zátěžovou zkouškou pod vedením doc. Ing. Jiřího Litoše, Ph.D.

Ověřili jsme, že stavba vydrží požadované zatížení 5 kN/m2. A dokonce, a to bez zjevného poškození, i desetinásobek tohoto zatížení.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.