Studenti Fakulty stavební ČVUT uspěli v mezinárodní soutěži Inspireli Awards

Studenti Fakulty stavební ČVUT uspěli v mezinárodní soutěži Inspireli Awards

V šestém ročníku soutěžilo 1286 projektů od 1310 účastníků pocházejících z 89 zemí, ty nejlepší vybírala celosvětová porota složená z téměř 600 architektů.

16.11.2021
V největší světové studentské soutěži v architektuře INSPIRELI AWARDS letos výrazně bodovali studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze.
 

INSPIRELI ARCHICAD PRIZE – 1. místo Alžběta Bílková

V kategorii INSPIRELI ARCHICAD PRIZE, jež se uděluje nejlepšímu studentskému projektu vytvořenému softwarem ArchiCAD, a přihlášené projekty zároveň soutěží v příslušné kategorii v rámci INSPIRELI AWARDS, získala první místo s návrhem Plovoucího koncertního sálu na Vltavě. Její návrh vznikl v rámci předmětu Ateliér tvorby – magisterský 2, vedoucími práce byli doc. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Iva Dvořáková, Ing. arch. Matěj Boháč a MgA. Petr Kolář.

Cílem Alžběty Bílkové bylo vytvoření moderního, nadčasového, multifunkčního plovoucího koncertního sálu pro Fine Arts, jako je jazz, sólový recitál, komorní orchestr atd. Nejdůležitějšími tématy byla variabilita, flexibilita uspořádání vybavení a sezení pro diváky.

INSPIRELI COMPETITION – CAMPUS SLOVENSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY, BRATISLAVA – 3. místo Michaela Zapletalová
 
Cílem této speciální kategorie bylo navrhnout podobu budoucího kampusu STU. Kategorie se účastnilo 180 projektů, 257 účastníků z 28 zemí.  Přihlášené projekty soutěžily také zároveň v rámci hlavní soutěže INSPIRELI AWARDS. Návrh Michaely Zapletalové, s nímž získala 3. místo, vznikl v rámci předmětu Ateliér arch. tvorby 3, vedoucími práce byli Ing. arch. Vojtěch Dvořák a Ing. arch. Jiří Trojan.

Cílem projektu Michaely Zapletalové bylo navrhnout rozšíření těžkých laboratoří, které by sloužily veřejnosti pro výstavy, ale i inovační a výzkumné centrum školy, studovnu s knihovnou pro studenty.

CENA INSPIRELI LUMION – 1. místo Eva Svárovská v kategorii Design interiérů
 
Cena se uděluje nejlepšímu studentskému projektu vytvořenému softwarem LUMION, přihlášené projekty zároveň soutěží i v příslušné kategorii v rámci INSPIRELI AWARDS.  Práce vznikla v Ateliéru arch. tvorby 3, vedoucím práce byl Ing. arch. Vladimír Gleich.

Cílem Evy Svárovské bylo vytvořit uměleckou galerii pro díla Alfonse Muchy v Praze v Holešovicích. Tvar objektu reflektuje Muchovo dílo jako takové – jeho obrazy jsou plné křivek, vlajících vlasů a zvlněné látky. Vrstvená skladby pláště, reprezentuje složitost jeho prací. V okolí galerie se rozhodla autorka použít vodní prvky doplněné zelení k vytvoření vhodného parteru pro Galerii Alfonse Muchy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.