Studentka Alžběta Vachelová získala cenu Ministerstva školství

Studentka Alžběta Vachelová získala cenu Ministerstva školství

Doktorandka Ing. arch. Alžběta Vachelová získala cenu za mimořádný čin studentů. Alžběta je zakladatelkou projektu „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. 

První akci zaměřenou na nábor studentů do Českého národního registru dárců dřeně rozběhla v roce 2015 právě na naší na fakultě. Do akce postupně zapojila dalších sedm vysokých škol v České republice. Dárcovství kostní dřeně je životně důležité pro pacienty se závažnými onemocněními krve, většinou jde o leukémii.

Díky její iniciativě přibylo v seznamech skoro tři tisíce nových dárců.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.