Online zápis do 1. ročníku
magisterských studijních programů

Jak se zapsat do studia?

Pokud jste v přijímacím řízení uspěli a obdrželi jste Rozhodnutí o přijetí na FSv ČVUT (zobrazuje se také ve vaší elektronické přihlášce), je nutné se zapsat do studia.

  • Zápis do studia probíhá on-line v elektronické přihlášce. Tj. na fakultu nebudete muset osobně přijít.
  • Vyberete si datum, ke kterému chcete být zapsán/a. Jsou vyhlášeny celkem 2 data zápisu a k nim příslušná období registrace (viz. tabulka níže).
  • Studentem se stáváte dnem zápisu. Zápis provede na základě vaší registrace studijní odd. fakulty.

Otevřete svoji elektronickou přihlášku a v sekci „On-line zápis do studia“ stisknutím tlačítka potvrďte zápis.

Termíny

Vyberte si datum zápisu a v období registrace se zaregistrujte:

Registrace studentů k online zápisu
(období, kdy můžete stisknout tlačítko zápisu)
Datum zápisu do studia
(den, kdy se stanete naším studentem)
Od 1. 7. 2024 do 21. 7. 2024
23. 7. 2024
Od 25. 7. 2024 do 8. 9. 2024
10. 9. 2024

Po uplynutí daného období registrace všechny zaregistrované uchazeče zapíše studijní odd. fakulty ke studiu s účinností k vyhlášenému dni zápisu.

Volba termínu registrace nemá žádný vliv na další kroky ve studiu. Dřívější zápis pouze znamená dřívější statut studenta a tím možnost čerpat studentské výhody.

INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY K PRŮBĚHU STUDIA

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.