projekt inovovaná laboratorní a zkušební struktura pro DS program Pozemní stavby

Projekt OP VVV

Inovovaná laboratorní a zkušební struktura pro doktorský studijní program Pozemní stavby

Inovovaná laboratorní a zkušební struktura pro doktorský studijní program Pozemní stavby

Identifikace poskytovatele

MŠMT ČR

Program

OP VVV

Identifikace projektu

Odpovědný řešitel

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák