Projekt OP VVV
Observatoř

Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu Země

Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu Země
Restoring and optimizing the location of astronomy infrastructure and remote sensing data receiving stations

Identifikace poskytovatele

MŠMT ČR

Program

OP VVV

Identifikace projektu

Odpovědný řešitel

Výsledky a výstupy projektu

Nově vybudovaných nebo modernizovaných infrastruktur

5

Anotace celkového přínosu

Hlavním cílem projektu byla celková obnova infrastruktury pro klasickou i geodetickou astronomii na observatoři FSv, která byla v havarijním mechanickém stavu včetně zastaralé a nefunkční techniky, a dále obnovení výukové stanice pro příjem družicových dat z meteorologických družic. Observatoř byla kompletně modernizována, motorizována a je nyní ovládána dálkově pomocí elektroniky, což zásadně přispěje k jejímu využívání.

Projekt „Obnova a optimalizace umístění infrastruktury pro astronomii a stanice pro příjem dat dálkového průzkumu Země“ je obecně zaměřen na zvýšení zájmu o tradiční i geodetickou astronomii, zlepšení podmínek pro studium a výzkum ve všech akreditovaných studijních programech Geodézie a kartografie a studentů z dalších studijních programů, zejména díky dálkovému přístupu k moderní astronomické technice.

Přínosem projektu je především:

 • nově pořízené moderní vybavení pomůže studentům, doktorandům a výzkumným pracovníkům dosáhnout kvalitních vědeckých výstupů
 • moderní výzkumné vybavení zatraktivní studium ve všech zainteresovaných studijních programech, zvýší zájem studentů o astronomii a dálkový průzkum Země
 • kvalitní výukové přístrojové vybavení, ovládané dálkově, umožní přístup více studentům včetně zintenzivnění zahraniční spolupráce, mobilní zařízení bude využíváno na výukách v terénu mimo Prahu, kde je menší světelné znečistění atmosféry

Pořízené infrastruktury

Stroje a zařízení a softwarové řešení k strojům

Obr. 1 Pohled na observatoř FSv, ČVUT v Praze – záběr z exkurze zahraničních hostů

 1. Oprava astronomické kopule
 2. Stanice pro příjem družicových dat
  – Stanice pro příjem dat
  – Datová pole
  – Datové úložiště
  – Externí displej
 3. Sluneční dalekohled a světelný teleskop
  – Dalekohled Celestron EDGE HD 1400 s příslušenstvím
 4. Mobilní sluneční teleskop
  – Teleskop LUNT 80
  – Astrograf TSC SKY s příslušenstvím
 5. Mobilní astronomická souprava
  – Hvězdářský dalekohled Celestron CPC 1100HD s příslušenstvím

Obr. 2 Pozorování Slunce

Obr. 3 Měsíc, kráter Koperník, 93 km v průměru, 4.4.2020, 21:10 SELČ

Obr.4 Kometa Atlas C 2019 – Y4, 1.4.2020, 23:11 SELČ, expozice 300 s