10 nejlepších doktorandů za akademický rok 2021/2022

10 nejlepších doktorandů
za akademický rok 2021/2022

Na základě proběhlého Hodnocení studentů doktorského studia, které hodnotí publikační a tvůrčí činnost, řešení projektů, výuku na katedře a další aktivity na Fakultě stavební ČVUT, získali za akademický rok 2021/2022 nejvyšší bodové ohodnocení tito studenti doktorského studia, a to bez ohledu na formu studia:

Ing. Adam Pivák, Ing. Jitka Krejsová, Ph.D., a Ing. Vojtěch PommerKatedry materiálového inženýrství a chemie, Ing. Jakub HolanKatedry betonových a zděných konstrukcí, Ing. Martin StropnickýKatedry technických zařízení budov, Ing. Jiří KrejčíKatedry geomatiky, Ing. Diana MariakováKatedry konstrukcí pozemních staveb, Ing. Jakub JeřábekKatedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, Ing. Radan Tomek, MSc., z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictvíIng. Vojtěch SýsKatedry hydrotechniky.

Studentům gratulujeme, děkujeme za vynikající práci na fakultě a přejeme další úspěchy ve studiu!

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.