Šest středoškolských týmů staví pod vedením Fakulty stavební ČVUT betonové kánoe

Betonová kánoe 2024

Šest týmů ze středních škol stavělo pod vedením Fakulty stavební ČVUT betonové kánoe

Soutěžní plavba

V Česku vzniklo šest středoškolských betonářských loděnic. V průběhu akademického roku 2023/2024 vznikla spolupráce Fakulty stavební ČVUT a šesti středních škol.

Spolupráce zahrnovala workshop a následný mentoring v průběhu stavby betonových kánoí.

Vyvrcholením celé spolupráce bylo setkání všech škol 6. – 7. června 2024 v Praze a prezentace jednotlivých týmů z průběhu stavby. Následovala plavba na vyrobených kánoích na retenční nádrži Jiviny.

Původní záměr uskutečnit závěrečnou soutěžní plavbu betonových kánoí v loděnici ČVUT překazil panující povodňový stav na řece Vltavě. Akce se proto přesunula na retenční nádrž Jiviny v Praze. Kánoe všech středních škol v jízdách obstály a přežily nejen plavby ale i kolize, o které při ostrých startech nebyla nouze. Všichni soutěžící byli oceněni betonovou medailí. 

Závěrečná plavba příštího ročníku se bude konat 12. – 13. 6. 2025

přidejte se

Už nyní se těšíme a připravujeme další ročník pro školní rok 2024/2025

Pokud máte zájem se zapojit do výroby betonové kánoe na své střední škole nebo jinou formu spolupráce, kontaktujte nás:

Prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.
stemberk@fsv.cvut.cz

Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
michaela.frantova@fsv.cvut.cz

WORKSHOP

 Katedra betonových a zděných konstrukcí připravila workshop, při kterém seznámila studenty a jejich pedagogy s celým postupem výroby betonových kánoí i s praktickou částí betonáže.

Workshop zahrnoval celý proces výroby:

  • bednění
  • přípravu betonové směsi
  • betonáž (v tomto případě ruční práce)
  • odbednění a finální úpravy

Zapojené střední školy

Velmi děkujeme za zapojení studentů a jejich učitelů. Vážíme si spolupráce, jejich času a nadšení, s jakým se pustili do náročné výroby. Současně je zajímavý samotný průběh, jelikož každá škola má jiné zázemí, možnosti a také směry studia. Tím vznikl prostor pro sdílení zkušeností, nápadů a nových vizí.

V aktuálním ročníku Betonové kánoe jsou zapojené tyto střední školy:

SPŠ stavební Praha 1, Dušní
SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
SŠ stavební Jihlava
SŠ stavební Vysoké Mýto
SPŠ Otrokovice
SPŠ stavební, Hradec Králové, Pospíšilova

Partneři

Děkujeme za finanční podporu státnímu podniku Povodí Vltavy

Děkujeme za finanční podporu projekční statické kanceláři OLYMPIA project s.r.o.

Stavební materiály na výrobu kánoí nám poskytly firmy Master Builders Solutions  a STACHEMA CZ s.r.o. 

Program fakultního kola

24. 4. 2024

8:45 oficiální zahájení soutěže v atriu fakulty

od 9:00 soutěž v jednotlivých sekcích

9:00 – 13:00 prezentace sponzorů v atriu fakulty

13:00 vyhlášení výsledků