Cenu Stanislava Hanzla pro nadané studenty získal za Fakultu stavební ČVUT Bc. Šimon Matějka

Cenu Stanislava Hanzla pro nadané studenty získal za Fakultu stavební ČVUT
Bc. Šimon Matějka

Cenu Stanislava Hanzla, jenž České vysoké učení technické v Praze každoročně uděluje u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu nadaným studentům, získal za Fakultu stavební ČVUT Bc. Šimon Matějka. Cenu převzal v Betlémské kapli během slavnostního koncertu Inženýrské akademie České republiky z rukou rektora ČVUT v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., a doc. Ing. Antonína Pokorného, CSc., předsedy Správní rady Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla.

Bc. Šimon Matějka zvítězil s prací Vzpěrná únosnost panelů z mechanicky spojovaného CLT v mezinárodním kole SVOČ 2022. Práce vznikla pod vedením doc. Petra Kuklíka z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí a za podpory UCEEB ČVUT. Šimon zároveň dosáhl vynikajících výsledků za své bakalářské studium programu Stavební inženýrství (obor Konstrukce pozemních staveb) a prospěl s vyznamenáním. Nyní je na začátku magisterského studia. Udělení ceny představuje motivaci pro jeho další profesní rozvoj a zapojení do vědecko-výzkumných aktivit na fakultě.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc.  Podpora nadačního fondu je směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. V letošním roce cenu získalo devět studentů ČVUT, a to za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.

Cenu Stanislava Hanzla získal za Fakultu stavební ČVUT Bc. Šimon Matějka

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.