Certifikovaná zkouška z češtiny pro studium na VŠ

Certifikovaná zkouška z Češtiny
pro studium na VŠ

Zkouška je určena cizincům (kromě občanů Slovenské republiky) – uchazečům, kteří chtějí studovat v českém jazyce na ČVUT v Praze nebo na jiné vysoké škole v ČR. Certifikovaná zkouška z češtiny na úrovni B2 je nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu. Informace ohledně doložení splnění podmínek pro přijetí ke studiu naleznete zde. Na fakultě stavební ČVUT v Praze nabízí možnost vykonat certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) Katedra jazyků 

Průběh zkoušky:

Zkouška se skládá z písemné (90 minut) a ústní části (30 minut).

Během písemné části zkoušený prokazuje porozumění textu při čtení, poslechu a také užití psaného jazyka. Obsahem ústní části je rozbor a reprodukce textu a konverzace se zkoušejícím.

Hodnocení zkoušky:

Termíny zkoušek v roce 2021:

Vždy v 9:00 v tyto termíny:

15. 3.; 12. 4.; 17. 5.; 24. 5.; 7. 6.; 21. 6.; 30. 8.; 6. 9.; 13.9.

Místo konání:

Katedra jazyků Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B-262b, 2. patro.
Kandidáti se dostaví půl hodiny před zkouškou.

Poplatek:

Poplatek 2.500 Kč musí být zaplacen (proti příjmovému dokladu) v hotovosti na místě 20 minut před zahájením zkoušky.

Přihlášky:

Prostřednictvím elektronické pošty na adrese certifikaceCJ@fsv.cvut.cz vždy nejpozději 2 dny před zvoleným termínem. V emailu uveďte jméno a termín, o který máte zájem.

Doporučená literatura:

Kestřánková, M., Hlínová, K., Pečený, P., Štěpánková, D.: Čeština pro cizince B2, Edika

S sebou:

Platný průkaz totožnosti (nejlépe cestovní pas).

Hotovost: 2.500 Kč

Kontakty:

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.