Chemie na ČVUT

Chemie na ČVUT

Online vzdělávací kurz pro učitele středních škol a jejich studenty

25. 11. 2021 od 14:00

Jak se dá chemie využít například ve stavebnictví, v medicíně či v biosenzorech ukáže vzdělávací kurz pro učitele středních škol a jejich studenty s názvem Chemie na ČVUT, který proběhne online ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 14.00 hodin. Půldenní kurz je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a pořádá ho univerzita ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC.

Program tvoří dva bloky přednášek předních odborníků z různých fakult a pracovišť ČVUT. Účastníci se tak dozví například o využití chemie v materiálovém inženýrství díky přednášce prof. Mileny Pavlíkové z Fakulty stavební. Doc. Václav Čuba z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) představí fotochemii a nanomateriály. V jedné z celkem šesti přednášek bude o mikropolutantech v životním prostředí hovořit doc. Jana Nábělková z Fakulty stavební.

Účastníci z řad učitelů středních škol obdrží na závěr kurzu potvrzení o absolvování vzdělávací akce a studenti osvědčení o účasti.

Kontaktní osoba: Jan Kadeřábek 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.