Uzávěrka pro nahrání snímků do fotografické soutěže „Tvýma očima“ posunuta na 4. prosince

Fotografická soutěž Fakulty stavební ČVUT

Termín pro nahrání soutěžních fotografií jsme posunuli až do neděle 4. prosince 2022

Fotografie do soutěže „Tvýma Očima“ lze zasílat až do 4. prosince 2022 do 24:00.

V soutěži jsou letos vypsaná dvě témata „Všude se žije“ a „Léto“. Kromě studentů středních škol se do soutěže mohou zapojit také studenti, absolventi a zaměstnanci fakulty.

Kategorie soutěže:

Kategorie A – je určena pro studenty středních škol
Kategorie B – pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze
Kategorie C – určena pro zaměstnance a absolventy fakulty
Kategorie D – společná pro studenty středních škol a studenty fakulty

Kategorie A,B,C mají společné téma „Všude se žije“
Kategorie D má téma „Léto“.

Pro vítěze jsou připraveny finanční a věcné odměny.

Kontakt: tvymaocima@fsv.cvut.cz

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.