GISDay 2022

GISDay 2022

GISday na Fakultě stavební nabídne 23. listopadu setkání s tvůrci i uživateli dat

Co společnosti přináší geografie a geografické informační systémy a jaké jsou jejich možnosti v současnosti i do budoucna? Den geografických informačních systémů je celosvětová osvětově informační akce, během níž specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují laickou i odbornou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život. Zájemci se tak mohou seznámit s konkrétními aplikacemi vytvořenými touto důležitou technologií.

Na Fakultě stavební ČVUT se lidé zajímající se o tuto problematiku mohou setkat ve středu 23. listopadu od 16.30 v učebně C223. Budou se zde moci seznámit s pohledem tvůrců i uživatelů těchto systémů.

Program

V rámci odpoledne s příspěvky vystoupí Vojtěch CehákMichal Janovský z Fakulty stavební ČVUT s tématem vizualizace GIS dat pomocí procedurálního modelování a virtuální reality, poté se Jan Cibulka z Českého rozhlasu bude věnovat výzvám tematické kartografie v médiích, Filip Urban ze společnosti  Vodohospodářský rozvoj a výstavba bude informovat o využití GIS ve vodohospodářské praxi, Jan Jiránek ze společnosti Hrdlička se bude věnovat Digitální technické mapě – jejímu současnému stavu a budoucnosti, akci příspěvkem týkajícím se využití GIS na Životním prostředí Jihočeského kraje uzavře Miroslav Kučera z krajského úřadu Jihočeského kraje.  

Ve volné diskuzi bude možné pokračovat při neformálním setkání od 20:00 v restauraci Na Urale. Akci připravila Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.