Veřejnost může hlasovat v soutěži „Památky děkují“ pro popularizační projekt vědců z Fakulty stavební ČVUT věnovaný továrním komínům

Veřejnost může hlasovat v soutěži „Památky děkují“ pro popularizační projekt vědců z Fakulty stavební ČVUT věnovaný továrním komínům

Aktivity Ing. Martin Vonky, Ph.D., a Mgr. Michala Horáčka z Fakulty stavební ČVUT, Katedry konstrukcí pozemních staveb, pomohly dostat tematiku továrních komínů jako ohroženého typu kulturního dědictví do povědomí široké veřejnosti. Díky jejich výzkumu vyšlo několik knih, konají se výstavy i další akce.

Hlavní výzkumná část projektu MK ČR Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky probíhala v letech 2016–2020 a byla řešena na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Téma továrních komínů, jejich architekturu, typologii nebo symboliku u nás dříve registrovala víceméně jen určitá skupina nadšenců. Díky vědecko-výzkumným pracovníkům z Fakulty stavební bylo téma uchopeno a prezentováno tak, že dnes rezonuje jak mezi odbornou, tak i širokou veřejností.

Dlouhodobá práce a přínos v oblasti továrních komínů Ing. Martina Vonky, Ph.D., a Mgr. Michala Horáčka jsou nominovány Národním památkovým ústavem na cenu „Patrimonium pro futuro“ v kategorii Prezentace a popularizace, o výsledcích rozhodnou odborníci v listopadu tohoto roku. Ve stejném termínu budou vyhlášeny i výsledky soutěže „Památky děkují“, kde o vítězi rozhodnou hlasy široké veřejnosti. Práci akademiků z Fakulty stavební ČVUT lze podpořit hlasováním.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.