Kniha „FIRSTLIFE – příběh soutěžního domu“ ze soutěže Solar Decathlon Europe 21/22

Kniha
„FIRSTLIFE – příběh soutěžního domu“

Tým ČVUT v soutěži Solar Decathlon Europe 21/22

Publikace „FIRSTLIFE – příběh soutěžního domu“, jejímiž autory jsou Jan Tywoniak, Kateřina Sojková a Zdenko Malík z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, dokumentuje průběh více než dvouleté cesty studentského týmu soutěže v projektu ČVUT v prestižní mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe.

V soutěži Solar Decathlon Europe je úkolem přihlášených týmů navrhnout, postavit a provozovat během soutěže udržitelný, efektivní a inovativní dům využívající obnovitelné zdroje energie.

Dům FIRSTLIFE byl po finále soutěže vybrán k umístění v Solárním kampusu ve Wuppertalu, kde se stal součástí Living Lab (živé laboratoře) a probíhají v něm společné experimenty a občasně je přístupný návštěvníkům.

Publikaci o 168 stranách a bohatě vybavenou fotografiemi připravenou vedoucími projektu vydalo pro České vysoké učení technické nakladatelství GRADA Publishing. Kromě objektu FIRSTLIFE zde jsou přehledně představeny i další soutěžní domy a první kroky v Living Lab.

Knížka také přináší osobní reflexe některých členů týmu.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.