Konference CEACM S4ML zkoumala možnosti propojení klasických postupů výpočetní mechaniky pro modelování složitých fyzikálních systémů a moderních algoritmů strojového učení a AI

Konference CEACM S4ML

zkoumala možnosti propojení klasických postupů výpočetní mechaniky pro modelování složitých fyzikálních systémů a moderních algoritmů strojového učení a AI

Mezinárodní konference CEACM S4ML na téma „Synergie multifyzikálního a víceúrovňového modelování a strojového učení“, již 19. – 21. 6. 2024 pořádala Středoevropská asociace pro výpočetní mechaniku (CEACM) ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT, se zaměřila na možnosti skloubení klasických postupů výpočetní mechaniky pro modelování složitých fyzikálních systémů s moderními algoritmy strojového učení a umělé inteligence.

Konference se přednáškami účastnily i světově známé kapacity jako např. Charbel Farhat a Habib Najm z USA, Bruno Sudret ze ETH Zurich či Daniel Straub z TU Mnichov. Některé z příspěvků vyzdvihovaly potenciál expertů s jejich dlouhodobě sbíranými znalostmi výpočetní mechaniky pro tvorbu rychlých, přesných a efektivních modelů vyhovujících konkrétním předpokladům a okrajovým podmínkám. Jiné přednášky naopak ukázaly velké možnosti datově řízených modelů v nalezení nových zákonitostí, značnou univerzálnost těchto nástrojů umožňující automatizaci a optimalizaci v mnoha inženýrských úlohách. Ukázány byly i významné příklady praktického využití těchto metod pro analýzu rizik a podporu rozhodování u rozsáhlých inženýrských úloh, např. u modelování povodní. Konference ale především úspěšně zbořila řadu předsudků na straně obou komunit a jasně ukázala nezbytnost rozvoje a synergie obou přístupů k modelování a řešení inženýrských problémů.

V rámci konference byl za nejlepší studentskou prezentaci oceněn i student doktorského studia Ing. Ondřej Faltus, který působí na Katedře mechaniky.

Srdečně gratulujeme!

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.