Konference – Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století

kONFERENCE

Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století

Zveme studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze k účasti na konferenci Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století .

Konference proběhne 5. 11. 2021 živě od 10:00 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze, v posluchárně B-168.   

Přihlášky zasílejte na: konferenceaplussK129@gmail.com

Tuto studentskou vědeckou konferenci pořádají doktorský studijní program Průmyslové dědictví a obor Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT.

Konference se pořádá pravidelně, pro letošní rok 2021 bylo zvolené dosud opomíjené téma „Ohrožená průmyslová architektura 2. pol. 20. století“. Představí se zde výzkumné aktivity akademiků i studentů a to z různorodých perspektiv. Pozornost bude věnována také tomu, že jsou tyto nezaměnitelné stavby často ohrožovány likvidací. 

Tematické sekce:

  • Historie vybraných závodů, objektů
  • Typologický výzkum
  • Otázky památkové ochrany a dalších možností ochrany
  • Možnosti nového využití

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.