Letní škola TZB se věnovala resilientním systémům pro 21. století

Letní škola TZB se věnovala resilientním systémům pro 21. století

Již po dvacáté letos proběhla „Letní škola TZB“, která je určena jak posluchačům studijních programů „Budovy a prostředí“ a „Inteligentní budovy“ Fakulty stavební ČVUT, kteří budou v nynějším akademickém roce zpracovávat diplomovou práci, tak i dalším studentům posledních ročníků magisterských a doktorských programů z českých a slovenských technických univerzit, kteří se zajímají o TZB. 

hlavní téma: přizpůsobivost TZB

V penzionu Kamínek v Novohradských horách se mohli seznámit s nejnovějšími technologickými trendy a vše konzultovat s odborníky z technických univerzit i špičkovými odborníky z praxe. Letošním hlavním tématem byla resilience TZB – tedy její přizpůsobivost – a to vzhledem ke změnám požadavků na budovy z hlediska kvality prostředí, energetické náročnosti i nejistotě v dodávkách energie.

Garantem Letní školy TZB byl prof. Karel Kabele, vedoucí Katedry TZB na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.