Letošní fotografická soutěž Fakulty stavební ČVUT má témata „Barvy města“ a „Stíny města“

Fotografická soutěž Fakulty stavební ČVUT
má letos tato témata:
"Barvy města" a "Stíny města"

Příjem soutěžních snímků prodloužen do 5. 12. 2023

Fotografie do soutěže lze zasílat až do 5. prosince 2024 do 24:00.

Fotografická soutěž „Tvýma očima“ má na Fakultě stavební ČVUT tradici od roku 2008. Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak.

K účasti v soutěži zveme studenty středních škol, studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia, dále zaměstnance Fakulty stavební ČVUT a její absolventy.

Letošními tématy jsou „Barvy města“ a „Stíny města“.

Termíny

Nahrávání soutěžních fotografií: 30. 6. 2023 – 5. 12. 2023
Vyhlášení výsledků: 21. 12. 2023
Slavnostní předávání cen: leden 2024 (bude upřesněno)

Kontakt: tvymaocima@fsv.cvut.cz

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.