Marek Tyburec z Fakulty stavební ČVUT získal speciální ocenění poroty IT4Innovations v rámci prestižní Ceny Josepha Fouriera

Marek Tyburec z Fakulty stavební ČVUT získal speciální ocenění poroty IT4Innovations v rámci prestižní Ceny Josepha Fouriera

Společnost Atos ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze na konci června ocenila práce mladých vědců v rámci Ceny Josepha Fouriera. Soutěže se zúčastnilo 11 uchazečů mladších 33 let, nominovaných vysokou školou nebo Akademií věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. Kromě prvních tří cen porota udělila i speciální cenu IT4Innovations. Za dlouhodobý výzkum modulárních materiálů a konstrukcí ji získal Ing. Marek Tyburec, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT, z Katedry mechaniky.

Tématem výzkumu Marka Tyburce je modulárně-topologická optimalizace v oblasti materiálového inženýrství. Marek v rámci své práce formuloval nový přístup k optimalizaci modulárních produktů. Cílem optimalizace bylo určit, jak mají jednotlivé moduly vypadat a jak mají být rozmístěny ve výsledných produktech. Konkrétně se pak věnoval návrhu modulární vnitřní struktury karbonového nosníku snižujícího stěnové nestability komponent obráběcích strojů. Jako odměnu získal speciální cenu – 50 tisíc výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Cílem Ceny Josepha Fouriera je podpořit mladé vědce a ocenit mimořádné vědecké práce se speciálním zaměřením na umělou inteligenci, počítačové systémy a sítě, kyberbezpečnost, databázové systémy, interakci člověk-počítač, grafiku, numerickou analýzu, programovací jazyky, softwarové inženýrství, bioinformatiku a počítačovou teorii.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.