Nejlepší diplomové práce

Nejlepší diplomové práce
Fakulty stavební ČVUT v Praze

Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební ceny za nejlepší diplomové práce. Práce jsou nominovány komisemi pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na Fakultě stavební. Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Gratulujeme studentům, kterým Fakulta stavební ČVUT udělila ceny za nejlepší diplomové práce!

Cena profesora Voděry

Architektura a stavitelství
Růžena Mašková
Rezidenční objekt s vodopádem, Beirut Port

Cena profesora Kořistky

Geodézie a kartografie
František Mužík
Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří

Cena profesora Bechyně

Ceny profesora Bechyně nebyly ještě za rok 2022 uděleny

Projektování budov
Jiří Bečka
Přenos kročejového zvuku stavebními konstrukcemi v bytových domech

Tereza Holubová
Statické řešení vybraných prvků budovy Forum Karlín

Technická zařízení budov
Eva Jakšová
Vnitřní prostředí zdravotnického zařízení
* práce oceněná společností Metrostav a.s.

Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství
Aleš Chovanec
Návrh trapézového plechu

Inženýrské konstrukce a mosty
Martin Neradílek
Most přes údolí řeky Bystřice na silnici I/13
* práce oceněná společností Metrostav a.s.

Dopravní stavby a geotechnika
Jiří Pospíšil
Porovnání statické zatěžovací zkoušky pro hodnocení pražcového podloží vysokorychlostních železničních tratí dle francouzské, německé a české metodiky
* práce oceněná společností Metrostav a.s.

Vodohospodářské a ekologické inženýrství
Vadim Strogonov
Vývoj a ověření prvků optimalizace mísení pro procesy odvodňování kalů a flotace

Management ve stavebnictví
Kateřina Kotrčová
Cenová mapa rodinných domů typu bungalov

Technologie staveb
Jakub Kortus
Reaktivita sulfátovápenatých pojiv pro stavební materiály

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.