Noc vědců 2023

Noc vědců 2023

Téma: Tajemství

 

pátek 6. října 17:00 - 22:00 hodin

Fakulta stavební ČVUT bude letos opět součástí bohatého programu Noci vědců, která patří mezi největší vědecko-populární akce v Evropě.

Kde nás najdete:
Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 – Dejvice

STANOVIŠTĚ

Co se skrývá pod pojmem RECONMATIC

Víte, kolik procent z celosvětového odpadu vyprodukuje stavebnictví a demolice? Podle údajů Světové organizace pro ochranu životního prostředí (UNEP) přibližně 40 %.

RECONMATIC je projekt, který se věnuje otázkám automatizace, digitalizace a robotizace při řízení stavebních a demoličních odpadů. Uvidíte prototypovou mini-linku, která umí pomocí algoritmů strojového učení rozpoznávat různé druhy odpadů.
Katedra silničních staveb
Katedra fyziky
Katedra mechaniky

Projekt RECONMATIC

Tajemství třídění odpadů ze staveb

Třídění do barevných popelnic známe asi už všichni, ale jak je tomu u stavebních odpadů, mají také svoje barvy, anebo je to všechno jinak? A umíme vlastně třídění odpadu ze staveb a demolic v Česku stejně dobře jako u komunálních odpadů?

Přijďte si s námi o tom popovídat a dozvědět se něco nového o demoličním odpadu.
Katedra konstrukcí pozemních staveb

Tajemství recyklovaných tvárnic

Mohou být recyklované tvárnice lepší než nové? Jaké materiály lze využít při jejich výrobě?

Prozkoumejte betonové tvárnice z odpadních materiálů, které vznikly v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT. Při výrobě recyklovaných tvárnic jsou často využívány materiály, které by jinak skončily jako odpad.
Experimentální centrum

Co ukrývá Vodohospodářské experimentální centrum

Jak vypadá hydraulická laboratoř, co je to fyzikální hydraulické modelování vodních staveb a k čemu je dobré?

Vodohospodářské experimentální centrum je místem, kde si lze prohlédnout například model umělé slalomové dráhy pro americký Montgomery Whitewater Park, který byl uveden do provozu v létě letošního roku. Dále je k vidění model připravované plavební komory Bělov na řece Moravě, která po dokončení prodlouží vodní cestu Baťův kanál. A zaujme i model rybího přechodu.
Vodohospodářské experimentální centrum

Tajemství hmoty

Zajímají vás stavební materiály a máte pocit, že je poznáte i poslepu? Jak je možné docílit toho, aby model mašinky na bázi supravodivého materiálu levitoval?

Přijďte si zkusit poznávačku méně tradičních stavebních materiálů vyrobených z recyklátu nebo na bázi dřeva. Podívejte se, jak vypadají stavební materiály pod mikroskopem.

Zní vám supravodivý materiál zajímavě? K čemu se dá tento materiál využít a jaké jsou jeho superschopnosti? Odpovědi najdete na našem stánku.
Katedra materiálového inženýrství a chemie

Co se skrývá pod povrchem a za zdí

Víte, proč máte doma teplo i v zimě? Proč vám v koupelně teče voda a kam mizí? A proč je uvnitř čistý vzduch, i když neotvíráte okna? Přijďte to odhalit!
Katedra technických zařízení budov

Tajemství života památek

Z čeho jsou postaveny kostely a katedrály? Jak k nám promlouvá jejich povrch a co vše nám o sobě prozradí? Jaká tajemství jsou ukryta pod podlahou? 

Pojďte s námi odhalit nejenom tato, ale i další skrytá tajemství ze života památek.
Katedra geotechnikyKatedra geomatiky

PŘEDNÁŠKY

Naši profesoři si pro vás připravili pásmo přednášek, na kterých si můžete vyzkoušet být v kůži studenta, ale nebojte se, zkoušet vás nebudou. Přednášky jsou zajímavé a určitě vás nadchnou.

17:00
Život po životě, aneb jak se dá využít odpad ve stavebnictví
Jak můžeme šetřit suroviny, energie a emise CO2? Jak můžeme využívat odpady a cíleně vyrábět materiály s vysokými užitnými vlastnostmi? Stavby budoucnosti budou prefabrikované, variabilní a z recyklovaných materiálů.
prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Katedra materiálového inženýrství a chemie

18:00
Tajemství vody: co už víme, co ještě ne a čeho se bojíme
Voda – základní podmínka života na Zemi i základní surovina ve stavebnictví. Jak je to s nedostatkem vody a s její kvalitou u nás? K čemu lze využít vyčištěnou vodu?
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Katedra vodního hospodářství obcí

19:00
Za oponou dat: Tajemství algoritmů pro třídění demoličního odpadu
Proč je důležité třídit demoliční odpad? Jak správné třídění a recyklace demoličního odpadu přispívá k udržitelnosti stavebnictví?
doc. Ing. Václav Nežerka, Ph.D.
Katedra fyziky

20:00
Místo, kde stavební materiály a výrobky dostávají druhou šanci
Kde nalézt informace o možnostech recyklace stavebních materiálů a výrobků? Co skrývá web recyklujmestavby.cz?
doc. Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb

21:00
Tajemství organické membránové architektury
Jaký je životní cyklus membránových konstrukcí? Příklady realizací lehkých zastřešovacích membránových konstrukcí a jejich osudy, fyzické modely a vzorky membrán a fólií.
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., Ph.D.
Katedra architektury

Délka přednášek je 30 – 45 minut.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.