Prodloužení termínu přihlášek do mezinárodní studentské architektonické soutěže Inspireli Awards na obnovu přístavu v Bejrútu

Prodloužení termínu přihlášek do mezinárodní studentské architektonické soutěže Inspireli Awards na obnovu přístavu v Bejrútu

Registrace projektů prodloužena do 14. července 2022

19.01.2022

Mezinárodní studentská architektonická soutěž Inspireli Awards, jíž je Fakulta stavební ČVUT spoluorganizátorem, prodloužila uzávěrku přihlášek soutěžních návrhů na obnovu přístavu v Bejrútu.

Studenti mohou svoje projekty registrovat až do 14. července 2022.