Prof. Bittnar obdržel Cenu Prof. Manga za celoživotní zásluhy v oblasti výpočetní mechaniky

Prof. Bittnar obdržel Cenu Prof. Manga
za celoživotní zásluhy v oblasti
výpočetní mechaniky

Ve čtvrtek 20.6.2024 obdržel prof. Zdeněk Bittnar prestižní Cenu Prof. Manga.

Tato cena, již zaštiťuje mezinárodní asociace CEACM (The Central European Association for Computational Mechanics), se každoročně uděluje významným osobnostem v regionu střední a východní Evropy za jejich přínos k výpočetní mechanice. Cena je pojmenována po žijícím vídeňském profesorovi Herbertu Mangovi, který v roce 1992 založil CEACM, byl jejím prvním prezidentem a zasloužil se o rozvoj výpočetních metod a rozvoj metody konečných prvků.

Prof. Zdeněk Bittnar je celosvětově uznávanou osobností v oblastech výpočetní a experimentální mechaniky. Ve svojí výzkumné činnosti se zabývá všemi měřítky pozorování, od nanostruktury betonu až po velké inženýrské konstrukce typu mosty s velkým rozpětím či kontejnmenty jaderných elektráren. Tematické oblasti pokrývají nelineární materiálové modely, dynamiku, experimentální nanomechaniku a multifyzikální modely. Je (spolu) autorem více než 2000 zpráv a publikací, vydal 5 knih v zahraničí, vychoval 22 doktorandů, z nichž se 8 stalo univerzitními profesory. V letech 1999-2008 vedl Katedru stavební mechanikyv letech 2003-2010 zastával funkci děkana Fakulty stavební. Je také spoluzakladatelem výzkumného centra UCEEB a vedl přes 70 výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni.

K získání ocenění, které reflektuje jeho zásluhy vědecké i lidské, srdečně gratulujeme!

Oceněný prof. Zdeněk Bittnar a prof. Adnan Ibrahimbegovic (UTC Compiegne, Francie) – současný prezident CEACM

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.