Robotika v podzemí

Robotika v podzemí

Zajímavosti o betonu, supravodivosti a dalších stavebních materiálech budoucnosti

Možnosti robotiky v podzemí přivedly do Podzemní laboratoře Josef, již provozuje Fakulta stavební ČVUT, vrcholné představitele firem i akademické sféry.

možnosti robotiky v podzemí

Manipulace s nebezpečnými materiály, stavba specifických konstrukcí, diagnostika konstrukcí, vyhledávání osob při neočekávaných událostech, automatizace, zvyšování produktivity, vyšší úroveň bezpečnosti práce, snížení chybovosti, napojení na moderní BIM technologie a v budoucnu až na umělou inteligenci a mnoho dalšího. Tím vším se zabývali lídři českého stavebnictví i zástupci akademické sféry v Podzemní laboratoři Josef na akci „Robotika v podzemí“, jež se zaměřila na možné budoucí výzvy, které robotika v tomto prostředí otvírá. Akci společně uspořádalo Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT, Národní centrum Stavebnictví 4.0 a zástupci partnerských firem.

UNIKÁTNÍ PODZEMNÍ LABORATOŘ

Podzemní laboratoř Josef Fakulty stavební ČVUT je unikátní podzemní pracoviště pro praktickou výuku studentů a experimentální činnost, její základ tvoří Štola Josef vyražená v 80. letech minulého století v souvislosti s průzkumem dvou ložisek zlata. Štolu, nacházející v blízkosti vesnic Mokrsko a Čelina, zapůjčilo Ministerstvo životního prostředí ČR Fakultě stavební ČVUT v Praze pro vzdělávací a výzkumné účely. Podzemní laboratoř Josef byla otevřena v roce 2007. Dosud bylo zpřístupněno zhruba 6 km štol a rozrážek.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.