Tým ČVUT úspěšně předal porotě soutěže Solar Decathlon Europe soutěžní objekt FirstLife

Studentský tým ČVUT úspěšně předal porotě soutěže Solar Decathlon Europe soutěžní objekt

Studentský tým FIRSTLIFE ČVUT po dvou týdnech velmi intenzivní práce v pátek 3. 6. 2022 ve 13:00 úspěšně předal pořadatelům mezinárodní soutěže Solar Decathlon Europe 21/22 ve Wuppertalu v Severním Porýní-Vestfálsku svůj soutěžní objekt. Tím byla splněna podmínka pro plnou účast v dalších kolech soutěže.

V následujících dnech byly dokončené domy podrobeny měření vzduchotěsnosti a proveden dynamický vytápěcí test, ke kterému studentské týmy předloží svůj paralelní simulační výpočet.

projekt FirstLife

Soutěžní projekt ČVUT je funkční ukázkou možného řešení nástaveb na budovách studentských kolejí s tím, že jako příklad byly použity koleje Na Větrníku v Praze 6. Tým pracuje pod vedením pedagogů z Fakulty stavební za technické podpory Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT.  

Soutěžní objekt ČVUT zůstane i po soutěži umístěn v Solárním kampusu (LivingLab NRW) ve Wuppertalu po dobu nejméně tří let. Bude dále přístupný veřejnosti a současně bude předmětem výzkumných prací v mezinárodní spolupráci. 

Důležité termíny

19. 5. – 28. 5. Přeprava objektu do Wuppertalu v osmi kamionech 

20. 5. – 2. 6. Stavba na soutěžním pozemku ve Wuppertalu

3. 6. Předání funkčního objektu porotě

4. 6. – 24. 6.  Měření technických parametrů a hodnocení porotou

10. 6. – 26. 6. Slavnostní otevření výstavy pro veřejnost. Výstava bude otevřena v tomto období s několika přestávkami.

24. 6. Slavnostní vyhlášení celkových výsledků

25. 6. – 26. 6. Vyhlášení dalších ocenění, např. cena hlasování veřejnosti (návštěvníků)

Podrobný program

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.