V soutěži „Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2023“ byli oceněni 4 naši studenti!

V soutěži „Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2023“ byli oceněni 4 naši studenti!

Studenti naší fakulty Pavel Bílek, Jiří Černý, Petr Benda a Daniel Šmíd si odnesli ocenění za svoji bakalářskou, případně diplomovou práci v oboru doprava a dopravní stavitelství. Cenu obdrželi v 21. ročníku celostátní soutěže „Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2023“ vypisované společností Top Expo CZ.

Pavel Bílek obdržel cenu Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze za práci „Návrh obchvatu a zklidnění původního průtahu silnice II/118 obcí Jablonná“, Cenu děkana Fakulty stavební ČVUT získal Jiří Černý za práci „Obchvat Roudnice nad Labem – III. Etapa“. Petr Benda získal Cenu společnosti M-SILNICE za práci „Pokládka asfaltových směsí s velikostí zrna 32 mm“, Daniel Šmíd obdržel Cenu společnosti SWIETELSKY za práci „Asfaltové směsi vyztužené vlákny“.

Soutěže se v kategorii „O nejlepší ročníkovou | bakalářskou | diplomovou práci účastnilo 33 studentů ze šesti technických univerzit.  Soutěž je každoročně vypisována se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách a umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli. Do soutěže byly přijímány práce zpracované za období 1. 1. 2023 – 31. 3. 2024.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.