Fakulta stavební ČVUT zajišťovala komplexní a náročné statické zatěžovací zkoušky na železničních estakádách u Soběslavi

Fakulta stavební ČVUT zajišťovala komplexní a náročné statické zatěžovací zkoušky na železničních estakádách u Soběslavi

Fakulta stavební ČVUT v Praze, v týmu Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí, Experimentálního centra, Katedry mechanikyKatedry speciální geodézie, zajišťovala komplexní a náročné statické zatěžovací zkoušky na železničních estakádách u Soběslavi.

Břemenem byly dva vlaky s dodatečnou zátěží v podobě vozíků s betonovými panely (celkem 380 a 290 tun), přičemž atrakcí bylo použití parní lokomotivy „Šlechtična“.

Fakulta zde použila kromě klasických metod měření i nejmodernější technologii měření, jako je např. DIC (digitální korelace obrazu) a velmi přesné laserové snímače dráhy a citlivé inklinometry. V tomto týdnu bude pokračovat měření vlastních tvarů a frekvencí.

Zdroj fotografií: Správa železnic

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.