Studenti Fakulty stavební ČVUT získali druhé místo v INSPIRELI BEIRUT PORT RENEWAL COMPETITION!

Studenti Fakulty stavební ČVUT
získali druhé místo
v INSPIRELI BEIRUT PORT RENEWAL COMPETITION!

Růžena Mašková, Jakub Tomašík a Adam Rössler, v době soutěže studenti, nyní již absolventi, magisterského programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT získali v prestižní mezinárodní architektonické soutěži INSPIRELI BEIRUT PORT RENEWAL COMPETITION druhé místo. Mezinárodního finále se účastnilo 40 týmů z 19 zemí. 

Při práci na projektu stál před studenty nelehký úkol. „Zásadním faktorem našeho návrhu bylo určité vymezení se proti stávajícímu stavu. Přístav před explozí byl jakousi bariérou – rozkládá se na velmi lukrativních pozemcích a je trochu vadou na kráse celého zbytku pobřeží. Zároveň je od zbytku města odříznut frekventovanou dálnicí a terénním zlomem, takže jsme se snažili všechny tyto bariéry překonat a přičlenit území zpátky k městu. Zároveň jsme chtěli dané území co možná nejvíce využít, aby záměr mohl být zajímavý i pro developery,“ popisuje základní ideu projektu Jakub Tomašík.

Ve svém návrhu propojili město a přístav pomocí vyvýšených cest a na volných plochách navrhli komplexy obytných i veřejných budov. 

O soutěži

Soutěž INSPIRELI BEIRUT PORT RENEWAL COMPETITION byla speciální kategorií studentské mezinárodní architektonické soutěže INSPIRELI AWARDS. Jejím cílem bylo navrhnout novou podobu obnovy libanonského přístavu v Bejrútu. „Po ničivém výbuchu jsme nabídli Bejrútu pomoc právě uspořádáním soutěže,“ říká Karel Smejkal, prezident a spoluzakladatel soutěže INSPIRELI AWARDS. „Soutěž probíhala dva semestry a byla součástí zadání seminářů na více než 50 univerzitách po celém světě. Chtěli jsme ukázat, že Bejrút není v době krize sám.“

Soutěž byla hodnocena anonymně a probíhala dvoukolově, do druhého kola postoupilo 40 finalistů. Oceněny byly 4 nejlepší projekty, další 4 projekty získaly čestná uznání. Vítězné návrhy byly zdarma nabídnuty bejrútskému magistrátu s cílem napomoci při obnově zničeného přístavu a přinést nápady, jak do přístavní oblasti začlenit více veřejných prostor.

Finálový projekt studentů Fakulty stavební ČVUT  – Růženy Maškové, Jakuba Tomašíka a Adama Rösslera. Více o jejich projektu a další vizualizace najdete zde.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.