Studentka Tereza Dudová zvítězila v národním kole soutěže Saint-Gobain a postupuje do mezinárodního finále ve Finsku

Studentka Tereza Dudová zvítězila v národním kole soutěže Saint-Gobain a postupuje do mezinárodního finále ve Finsku

a postupuje do mezinárodního finále v Lisabonu

 

Studentka prvního ročníku magisterského studijního programu Architektura a stavitelství Tereza Dudová zvítězila v 19. ročníku národního kola mezinárodní soutěže Architecture student contest Saint-Gobain 2024. 10. – 12. června se zúčastní mezinárodního finále v Helsinkách, kde budou mezi sebou zápolit soutěžící z více než 30 zemí. Tereza zpracovávala soutěžní návrh kompletně mimo výuku ve svém volném čase, pedagogicky ji vedl Ing. arch. Martin Stark.

 Letos se soutěžící studenti museli zhostit lokality v městské části Viikky v Helsinkách, která se nachází v rámci univerzitního kampusu. Úkolem studentů bylo navrhnout bytový dům v pasivním energetickém standardu ve vymezeném území, vypracovat návrh přilehlého veřejného prostoru a koncepční revitalizaci stávající administrativní budovy na byty. Byty mají sloužit především jako ubytování pro studenty, pro akademické pracovníky/výzkumníky a krátkodobé ubytování pro hostující pedagogy apod. Součástí veřejného prostoru je původní muzeum s cennými kamennými obvodovými stěnami. Toto muzeum je, s výjimkou zmíněných stěn, určeno k demolici. Studenti museli toto vše v návrhu zohlednit. Důraz byl při tom kladen na udržitelný návrh vyvážený po stránce výtvarné, ekonomické, ekologické a technické.

Soutěžní návrh, kterým se studenti letos prezentovali, musel být zpracován v podrobnosti architektonické studie a ve vybraných částech až do podrobnosti stavebně-konstrukčních detailů. Jeho součástí byly i výpočetní ověření energetické náročnosti, přehřívání a autonomie denního osvětlení.

Držme Tereze Dudové palce při účasti v mezinárodním kole! V živém přenosu jí lze 11. června zhruba v 7 hodin ráno fandit.