Fakultní kolo SVOČ proběhne 24. dubna na Fakultě stavební ČVUT

Studentská soutěž
ve vědecké odborné činnosti
"SVOČ 2024"

Fakultní kolo SVOČ 24. dubna 2024

Výsledky 2024

V deseti sekcích soutěžilo 45 studentů bakalářského i magisterského studia, výsledné umístění si můžete prohlédnout zde.

Gratulujeme vítězům, děkujeme všem účastníkům za odvahu prezentovat svou práci, porotcům za nestrannost a garantům sekcí za skvělou spolupráci.

Držíme palce všem, kteří jedou reprezentovat fakultu do mezinárodního kola v Košicích 16. 5. 2024.

Co je "svoč"?

Studentská soutěž stavebních fakult v České republice a Slovenské republice ve vědecké odborné činnosti. Soutěž je rozdělena na 11 sekcí. První kolo soutěže probíhá na každé fakultě samostatně a dva nejúspěšnější studenti z každé fakulty postupují do mezinárodního kola.

Fakultní kolo SVOČ proběhne 24. 4. 2024.
Oficiální zahájení soutěže v 8:45.
Program naleznete níže.

Soutěžní sekce

 • pozemní stavby a architektura
 • vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
 • dopravní stavby
 • stavební mechanika
 • materiálové inženýrství
 • inženýrské konstrukce a mosty
 • geotechnika
 • geodézie a kartografie
 • technické zařízení budov a energie budov
 • ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb
 • městské, krajinné a environmentální inženýrství

Program fakultního kola

24. 4. 2024

8:45 oficiální zahájení soutěže v atriu fakulty

od 9:00 soutěž v jednotlivých sekcích

9:00 – 13:00 prezentace sponzorů v atriu fakulty

13:00 vyhlášení výsledků

Možnosti občerstvení

Účastníci soutěže mají zajištěnu také snídani a oběd v místě ubytování. Více informací pro soutěžící.

Pořadatel

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Partneři soutěže

Projekt vznikl ve spolupráci Katedry technologie staveb s vybranými odborníky z jiných kateder.

Je realizován pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci, projektu Koordinuj.czSvazu výrobců betonu ČRČBS ČSSI.

Garant akce Týden betonu: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. – vedoucí Katedry technologie staveb

Akce je pořádána jako součást inovací ve výuce realizované na FSv Katedrou technologie staveb a Katedrou architektury.

Hlavní partneři
ZAPA beton a.s., PERI a.s., Scaserv a.s., Metrostav a.s., Bennon, DEK a.s. a Strojnické průkazy na klíč.

Partneři
Hinton a.s., HOCHTIEF CZ a.s., PORR a.s., PP 53, a.s., Skanska a.s., VINCI Construction CS a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., SYNER, s.r.o., Trigema a.s., VCES a.s., VW WACHAL a.s., MIRRO s.r.o., KONSIT a.s., Xypex CE s.r.o.

Partneři

Hlavní partneři

Partneři

Záštita

Děkana FSv ČVUT prof. Jiřího Máci