Technický čtvrtek

Technický čtvrtek 14. 10. 2021

Téma: FIRSTlife – studentský projekt v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21

Přednášející: Tým studentů ČVUT z projektu FIRSTlife

 

Modernizace úpravny vody Želivka – využití technologie filtrace na granulovaném aktivním uhlí

Kdy: 14. 10. 2021, 13.00 hod.

Kde: Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:

Miroslav Kos, specialista divize 5, SMP CZ 
Jiří Roubíček, hlavní stavbyvedoucí, divize 5, SMP CZ

Modernizace úpravny vody Želivka je významnou investicí hl. města Prahy doplňující technologii úpravny vody Želivka o filtraci na granulovaném aktivním uhlí s investičním nákladem 1,22 mld. Kč. Přímý investor Úpravna vody Želivka, a.s. získal technologii, která v příštích 50 letech zajistí výrobu pitné vody v nejvyšší kvalitě a požadovaném množství. Co je to technologie granulovaného aktivního uhlí? Proč ji musíme používat?

Stavba je příkladem projektové přípravy ve 3D a BIM a současně využitím těchto technologií projektování i při výstavbě. Přijďte se seznámit se zkušenostmi společnosti SMP CZ ohledně přípravy a realizace stavby za 27 měsíců (v době covidové).

Po prezentaci můžete se zástupci firmy prodiskutovat i další otázky týkající se projektů, případně možnosti uplatnění ve společnosti SMP CZ.

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Chcete vědět, kdo bude příště? Harmonogram najdete zde.

prezentují partneři fakulty

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.