Technický čtvrtek

Technický čtvrtek 21. 10. 2021

Téma: FIRSTlife – studentský projekt v mezinárodní soutěži Solar Decathlon Europe 21

Přednášející: Tým studentů ČVUT z projektu FIRSTlife

 

Technologické vybavení tunelů - výstavba, zkoušení a provoz

Kdy: 21. 10. 2021, 13.00 hod.

Kde: Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:

Vít Strejček, technický náměstek ředitele divize 4, Subterra a.s.

Městské, dálniční i železniční tunely jsou přínosem pro zrychlení, zefektivnění i ekologičnost dopravy. Jejich technologické vybavení má přispět k plynulému a hlavně bezpečnému provozu těchto staveb.

Po tragických požárech v tunelech na počátku tohoto století na pozemních komunikacích ve Francii, Rakousku a Švýcarsku získalo technologické vybavení tunelů velkou důležitost z hlediska bezpečnostní politiky státu i Evropské unie. V rámci přednášky se seznámíte se základními předpisy a normami pro toto vybavení. Pohovoříme o zkoušení technologického vybavení včetně „Koordinační zkoušky požárně bezpečnostních zařízení (PBZ), dle 246/2011 Sb.“. V neposlední řadě se seznámíme se strukturou provozní dokumentace pro provoz, správu a údržbu tunelů pozemních komunikací s vazbou na moderní informační systémy.

Také uvidíte video z právě probíhající rekonstrukce vzduchotechniky na tunelech (Cholupice a Lochkov) dálničního obchvatu Prahy – D0.

Po prezentaci můžete se zástupci firmy prodiskutovat i další otázky týkající se projektů, případně možnosti uplatnění ve společnosti Subterra a. s.

 

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Chcete vědět, kdo bude příště? Harmonogram najdete zde.

prezentují partneři fakulty

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.