Technický čtvrtek: EUROVIA CS

Technický čtvrtek 24. 11. 2022

Významné mostní objekty realizované společností EUROVIA CS, a.s.

24. 11. 2022 od 13.00 hod.
Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:
Ing. Vladimír Dubšík – provozně obchodní náměstek, Eurovia CS, a.s.

V rámci přednášky bude přiblížena výstavba dvou technicky zajímavých staveb realizovaných v posledních třech letech.

Prvním je most železniční – „Rekonstrukce mostu přes Labe“ v rámci stavby Optimalizace trati Lysá nad Labem – Čelákovice. Stávající ocelový most již nevyhovoval současným potřebám železniční dopravy, a proto bylo přikročeno k jeho rekonstrukci. Původní dvě samostatné přímo pojížděné ocelové konstrukce byly nahrazeny jednou ocelovou konstrukcí, společnou pro obě koleje, s průběžným kolejovým ložem. Na stavbě bylo použito několik zajímavých technologií – odplavování ocelových konstrukcí na soulodí, příčný přesun a podélný výsun nosných konstrukcí.

Druhým je most dálniční – „Most přes železniční stanici Uhersko“ v rámci stavby dálnice D35, úseku Časy – Ostrov. Most křižuje jeden z nejvytíženějších železničních koridorů v České republice a z důvodu požadavku SŽ na co nejmenší omezení provozu na trati zde byl zvolen unikátní a v takovém rozsahu ojedinělý způsob výstavby nosné konstrukce. Nosná konstrukce byla budována souběžně s tratí jako dvě samostatná betonová vahadla a po jejich dokončení byla pootočena do své finální polohy. Z tohoto důvodu se jedná o jednu nosnou konstrukci pro oba dva jízdní směry a pro představu – hmotnost jednoho vahadla v okamžiku otáčení byla 4 300 tun a délka posunu činila 27 metrů.

Po prezentaci můžete se zástupci firmy prodiskutovat i další otázky týkající se projektů, případně možnosti uplatnění ve Skupině VINCI Construction CS.

Přednáška je zdarma pro všechny zájemce o dané téma. Není třeba se předem registrovat.

Na akci lze také získat kredity do projektu Index studenta ČVUT.

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Chcete vědět, kdo bude příště? Harmonogram najdete zde.

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.