Technický čtvrtek: EUROVIA CZ

Technický čtvrtek 4. 4. 2024

Rekonstrukce D1 (úsek před Prahou)

4. 4. 2024 od 13.00 hod.
Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:
Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CZ

Cílem projektu „D1 oprava AB vozovky km 16,000 – 20,854 P+L“ byla plošná oprava nevyhovujícího technického stavu vozovky pravého a levého jízdního pásu tak, aby nový povrch vozovky opět zajistil komfortní, plynulý, a hlavně bezpečný provoz.

V prezentaci vám odborník ze společnosti EUROVIA CZ, náležející do Skupiny VINCI Construction CS, přiblíží průběh opravy jednoho z nejvytíženějších dálničních úseků v ČR. V úvodu budete podrobněji seznámeni s opravou vozovky, která byla realizována po etapách za částečného omezení provozu a při jejíž opravě bylo využito 3D technologie ve všech fázích rekonstrukce.

Následně budou představeny další hlavní stavební činnosti realizované společností EUROVIA CZ, jako jsou výstavba nové protihlukové stěny, rozšíření mostovky jednoho z dálničních mostů a obnova veřejného osvětlení na větvích MÚK Mirošovice.

Po prezentaci můžete se zástupci firmy prodiskutovat i další otázky týkající se projektů, případně možnosti uplatnění ve Skupině VINCI Construction CS.

Přednáška je zdarma pro všechny zájemce o dané téma. Není třeba se předem registrovat.

Na akci lze také získat kredity do projektu Index studenta ČVUT.

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Záznamy předchozích přednášek najdete zde.

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.